Center za izobraževanje in razvoj industrijskega inženiringa (CIRII)

Ustanoviteljica Centra za izobraževanje in razvoj industrijskega inženiringa (CIRII) je Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto. Center je ustanovljen z namenom razvoja industrijskega inženiringa z upoštevanjem dejanskih potreb gospodarstva in negospodarstva. Delovanje centra zajema vsa področja Fakultete za industrijski inženiring.

CIRII ponuja zainteresiranim posameznikom možnost nadgraditve obstoječega znanja, in tako nudi študentom, diplomantom, zaposlenim, visokošolskim učiteljem in sodelavcem, strokovni javnosti ter drugim zainteresiranim posameznikom možnost za osebni in strokovni razvoj.

Namen

Dejavnost centra je namenjena tako konkretnim potrebam različnih strank, kot tudi posameznikom. Namen centra je ponujanje konkurenčnega znanja ter opravljanje strokovnih in svetovalnih storitev.

Center izvaja izobraževanja na posebnih strokovnih področjih, ki so namenjena vsem zainteresiranim posameznikom.

Poslanstvo

Poslanstvo Centra za izobraževanje in razvoj industrijskega inženiringa izhaja iz poslanstva Fakultete za industrijski inženiring Novo mesto, ki je izvajanje inovativnih izobraževalnih programov v skladu z aktualnimi potrebami gospodarstva in negospodarstva.

Center v prakso prenaša rezultate znanstveno raziskovalnega in strokovnega dela, ter na ta način zagotavlja razvoj družbe s prenosom lastnega in globalnega znanja. Delovanje je usmerjeno v zagotavljanje visoke kakovosti in svobode ustvarjalnosti.

Predstojnik Centra za izobraževanje in razvoj industrijskega inženiringa je g. Ivan Kralj, univ. dipl. inž. str.

Vseživljenjsko izobraževanje

V okviru vseživljenjskega izobraževanje na Fakulteti za industrijski inženiring Novo mesto omogočamo vsem posameznikom udeležbo na izobraževanju na različnih programih in njihovo prilagodljivo izvajanje. Vseživljenjsko izobraževanje omogoča posameznikom strokovni razvoj ter napredek na poklicnem in akademskem področju.  

V okviru vseživljenjskega izobraževanja Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto izvaja formalne in neformalne oblike izobraževanja.

  • Med formalne oblike izobraževanja sodi študij posameznih predmetov, ki so del akreditiranih študijskih programov, katere izberete v odvisnosti od vašega interesa ali potrebe vašega delodajalca. Izberete lahko enega ali več akreditiranih predmetov. Po opravljenih izpitih izbranih predmetov pridobite potrdilo z opredeljenim številom kreditnih točk (KT), ki jih lahko uveljavljate tudi pri vpisu v študijske programe za pridobitev formalne izobrazbe.
  • Med neformalne oblike izobraževanja sodijo seminarji, tečaji, delavnice in okrogle mize. Seminarji so namenjeni poglabljanju znanja in veščin, delavnice praktičnemu usposabljanju na določeno temo, tečaji pridobivanju in izpopolnjevanju znanja na določenem področju ter okrogle mize obravnavi aktualne problematike. Po zaključenem neformalnem izobraževanju udeleženci dobite potrdilo o udeležbi. Pridobljena znanja lahko uveljavljate pri vpisu v študijske programe v postopku priznavanja znanj in spretnosti.
  • Na Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto izvajamo tudi izobraževanja za zaključene skupine (podjetja, organizacije) v formalni ali neformalni obliki izobraževanja. Vsebine izobraževanja prilagodimo potrebam. V dogovoru z naročnikom izobraževanje pripravimo tudi za posamezne vodstvene ali strokovne skupine sodelavcev. Termin in kraj izobraževanja prilagodimo potrebam naročnika.

Diplomanti FINI predstavljajo razvojni potencial družbe.

Graduates of FINI are society's developmental potential.