Aleš . ' '
                  . Adamlje

Aleš Adamlje, Lect.

Department: Katedra za materiale, tehnologije in proizvodnjo; Katedra za mehaniko, konstruiranje in računalniški inženiring
Professional bodies: Academic Assembly

Graduates of FINI are society's developmental potential.