Damir . ' '
         . Vrančić

Assist. Prof. Damir Vrančić, PhD

Office hours: By appointment via email

Department: Katedra za naravoslovne vede, elektromehanske / mehatronske sisteme
Professional bodies: Senate of the Faculty, Academic Assembly

Why FINI? »Ker verjamem, da je kakovostno inženirsko znanje izjemnega pomena za razvoj Slovenije in EU.«

Professional biography

Damir Vrančić je doktoriral na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, in sicer na področju Avtomatika. Od leta 1992 je zaposlen na Institutu Jožef Stefan v Ljubljani na Odseku za sisteme in vodenje. Od leta 2003 do danes je predaval ali predava na Univerzi v Mariboru (Fakulteta za logistiko), Univerzi v Novi Gorici (Fakulteta za naravoslovje), Mednarodni podiplomski šoli Jožefa Stefana in na Fakulteti za industrijski inženiring. V zadnjih desetih letih dr. Damir Vrančić deluje predvsem na področjih nastavljanja parametrov regulatorjev, razvoju adaptivnih sistemov in razvoju elektronike. Skupaj s soavtorji je objavil več kot 150 člankov, referatov in poglavij v monografijah.

Researcher activities

Na področju nastavljanja parametrov regulatorjev je dr. Vrančić razvil izvirne metode nastavljanja parametrov, ki temeljijo na časovnem ali frekvenčnem odzivu procesa. Na področju adaptivnih sistemov je dr. Damir Vrančić razvil adaptivni sistem za spremembo dinamičnega ojačenja pogona ventila, ki ga je patentiralo podjetje Danfoss SA.

Other activities, projects

Dr. Vrančić je bil v obdobju 2010-2014 član izvršnega odbora Društva avtomatikov in je član Slovenskega simulacijskega društva. Kandidat je bil tudi predsednik svetovne stereoskopske zveze v obdobju 2011 do 2013.

Courses and their applicability

 • I. Level: Electrical engineering and electronics
 • I. Level: Mecatronics I
 • I. Level: Measurement and Measuring Tools
 • II. Level: Automatization and Robotization of Technological Processes
 • II. Level: Electromechanical systems for maintenance

R&D

SICRIS

Researcher id

12342

Graduates of FINI are society's developmental potential.