Darko . ' '
                  . Števančec

Assist. Prof. Darko Števančec, PhD

Office hours: Po predhodnem dogovoru po E-pošti

Department: Katedra za splošne predmete in ekonomsko poslovne vede (predstojnik)

Why FINI? »Inovativnost, učinkovitost, uporabljivost.«

Professional biography

Darko Števančec je diplomiral na Filozofski fakulteti v Ljubljani, kjer je tudi doktoriral in pridobil naziv doktor psiholoških znanosti. Med letoma 1991 in 1999 je vodil eno izmed prvih zasebnih raziskovalnih podjetij v Sloveniji. Davean, d. o. o., podjetje za razvoj, se je ukvarjalo z raziskovanjem, svetovanjem in izobraževanjem na področjih marketinga, vodenja in psihosocialne klime organizacij. Od leta 2001 se posveča predvsem pedagoškemu in raziskovalnemu delu v visokošolskih organizacijah.

Researcher activities

Področja psihologije komunikacij in menedžmenta ter edukacije.

Courses and their applicability

Pri predmetu se bodo študenti usposobili za samostojno  vodenje projektov ob zavedanju vpliva različnih dejavnikov na uspešnost in učinkovitost implementacije celotne projektne zasnove.

Bibliography

COBISS

R&D

SICRIS

Researcher id

13004

Graduates of FINI are society's developmental potential.