Darko . ' '
                  . Števančec

Assist. Prof. Darko Števančec, PhD

Office hours: Po predhodnem dogovoru po E-pošti

Department: Katedra za splošne predmete in ekonomsko poslovne vede (predstojnik)

Why FINI? »Inovativnost, učinkovitost, uporabljivost.«

Professional biography

Darko Števančec je diplomiral na Filozofski fakulteti v Ljubljani, kjer je tudi doktoriral in pridobil naziv doktor psiholoških znanosti. Med letoma 1991 in 1999 je vodil eno izmed prvih zasebnih raziskovalnih podjetij v Sloveniji. Davean, d. o. o., podjetje za razvoj, se je ukvarjalo z raziskovanjem, svetovanjem in izobraževanjem na področjih marketinga, vodenja in psihosocialne klime organizacij. Od leta 2001 se posveča predvsem pedagoškemu in raziskovalnemu delu v visokošolskih organizacijah.

Researcher activities

Področja psihologije komunikacij in menedžmenta ter edukacije.

Courses and their applicability

  • I. Level: Methodology of Project Work

Pri predmetu se bodo študenti usposobili za samostojno  vodenje projektov ob zavedanju vpliva različnih dejavnikov na uspešnost in učinkovitost implementacije celotne projektne zasnove.

Bibliography

COBISS

R&D

SICRIS

Researcher id

13004

Graduates of FINI are society's developmental potential.