Janez . ' '
                  . Usenik

Prof. Emerit. Janez Usenik, Phd, Phd

Department: Katedra za naravoslovne vede, elektromehanske / mehatronske sisteme
Professional bodies: Academic Assembly

Why FINI? »Fakulteta za industrijski inženiring je raziskovalna in pedagoška inštitucija, ki s svojim inovativnim pristopom do študentov in njihovih potreb ter želja, do gospodarstva in do okolja postaja prepoznavna blagovna znamka, kjer je vredno sodelovati. «

Professional biography

Janez Usenik je diplomiral leta 1972 iz matematike in fizike na Fakulteti za naravoslovje in tehnologijo Univerze v Ljubljani, magistriral leta 1976 iz področja operacijskih raziskav na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani, prvi doktorat je opravil leta 1983 na Univerzi v Ljubljani na področju informacijsko upravljalskih znanosti, drugi doktorat pa leta 1997 na področju tehniških ved na Univerzi v Zagrebu. Po končani fakulteti je bil 10 let zaposlen na srednjih šolah kot profesor in ravnatelj, nato je 10 let opravljal razne strokovne, vodstvene in vodilne funkcije v gospodarstvu, zadnjih 25 let pa dela kot profesor in raziskovalec na akademskem področju (Univerza v Ljubljani, Univerza v Mariboru, samostojni visokošolski zavodi). Bil je tudi gostujoči profesor na Technische Universität Chemnitz v Nemčiji. Je redni profesor s področja kvantitativnih metod, kar zajema matematiko, statistiko in operacijske raziskave. Bil je mentor 100 študentom na visokošolskem, univerzitetnem, magistrskem in doktorskem študiju.

Researcher activities

Raziskovalno se ukvarja z upravljanjem dinamičnih sistemov, različnimi optimizacijskimi metodami ter mehko (fuzzy) logiko v povezavi z nevronskimi mrežami. Je avtor preko 130 znanstvenih člankov, ki jih objavlja v domačih in tujih revijah ter predstavlja na znanstvenih posvetovanjih. Je avtor 21 univerzitetnih učbenikov in znanstvenih monografij ter recenzent več knjig in znanstvenih člankov v tujih revijah. Raziskovalna dejavnost je razvidna v bazah SICRIS in COBISS.Za svoje delo je prejel več nagrad, med njimi srebrni znak Univerze v Maribor, zlato priznanje fakultete za logistiko UM, zahvalo Fakultete za energetiko UM, naslov bronasti donator Slovenske znanstvene fundacije in Nahtigalovo priznanje za življenjsko delo Univerzitetnega in raziskovalnega središča Novo mesto.

Other activities, projects

Kot raziskovalec in kot vodja raziskovalne skupine je sodeloval v več uspešno dokončanih projektih preko raziskovalne agencije in predvsem v gospodarstvu. Zadnjih 15 let je bil še posebej aktiven pri ustanavljanju visokošolskih zavodov (fakultet) znotraj univerze ali samostojnih zavodov.

Courses and their applicability

  • I. Stopnja: Matematika z aplikacijami III in III:

Ti trije predmeti študentom omogočijo pridobitev znanja matematike na visokošolskem in univerzitetnem študiju. Matematika je osnovno orodje inženirja, brez tega znanj ne more usvojiti znanj pri tehničnih strokovnih predmetih.

Gre za predmet na magistrskem študiju in predstavlja nadaljevanje matematičnih predmetov univerzitetnega študija.  Študenti pridobijo nekatera specialna matematična znanja, ki jih potrebujejo pri reševanju zahtevnih inženirskih problemov.

To je predmet na doktorskem študiju in se v veliki meri posveča problemom mehke logike v dinamičnih sistemih v povezavi z nevronskimi mrežami.

Tudi to je predmet na doktorskem študiju. Študentom predstavi široko polje optimizacijskih problemom, ki jih zajamemo pod skupnim imenom operacijske raziskave.

Bibliography

COBISS

R&D

SICRIS

Researcher id

4528

Graduates of FINI are society's developmental potential.