Rudolf . ' '
         . Pušenjak

Prof. Emerit. Rudolf Pušenjak, PhD

Department: Katedra za materiale, tehnologije in proizvodnjo; Katedra za mehaniko, konstruiranje in računalniški inženiring
Professional bodies: Senate of the Faculty, Academic Assembly

Why FINI? »Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto ima visoko zastavljene družbene cilje, ko izobražuje strokovne kadre za planiranje, snovanje, implementacijo, upravljanje sistemov v tehniki in razvoj tehnologij«

Professional biography

Diplomiral je na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, kjer je leta 1982 magistriral in v letu 1988 doktoriral. Po diplomi je bil zaposlen na Inštitutu za elektroniko in vakuumsko tehniko v Ljubljani, od leta 1993 dalje pa na Fakulteti za strojništvo Univerze v Mariboru, kjer je najprej postal docent, kasneje pa izredni profesor. Do upokojitve je predaval predmete s področja elektrotehnike in avtomatizacije, skupaj z red. prof. dr. Maksom Oblakom pa tudi predmet podiplomskega študija Mehanika objektov in procesov. Aktivno je sodeloval na dveh svetovnih kongresih s področja metode končnih elementov, prvem skupnem Ameriško-Japonskem simpoziju o metodi robnih elementov in PanAmeriškem kongresu iz uporabne mehanike, dveh kongresih iz mehanike ASME IMECE, številnih kongresih CSM, ICECOM in MEET s področja mehanike in elektronike ter bil redni udeleženec SDM na Kuhljevih dnevih. Je avtor številnih člankov z JCR in IF, recenzent najuglednejših znanstvenih revij JSV, MSSP, CNSNS, AST, SSCM, JME in avtor številnih učbenikov. Do upokojitve je bil sodelavec, nosilec in vodja programske skupine na področju mehanike. Bil oziroma je še danes član številnih znanstvenih združenj: ASME, GAMM, AMS, CSM, KoREMA, SDM, aktivni član PAZU, pomurski akademik ter član Dolenjske akademske pobude. Po upokojitvi je predaval predmeta magistrskega študija Osnove modeliranja dinamičnih procesov v logistiki in predmet Mehatronika v logistiki na Fakulteti za logistiko Univerze v Mariboru. Na tej fakulteti je v soavtorstvu izdal učbenika Osnove modeliranja dinamičnih procesov v logistiki I in II. Redni profesor za predmetno področje elektromehanski sistemi je postal na Fakulteti za industrijski inženiring Novo mesto, kjer predava predmeteElektrotehnika in elektronika, Mehatronika, Nihanje mehanskih sistemov ter Meritve in merilne naprave. Na tej fakulteti je še nadalje raziskovalno in pedagoško aktiven na področju nelinearne dinamike in upravljanja elektromehanskih sistemov. Na FINI je objavil odmeven članek v reviji IJNSNS z JCR in samostojno poglavje v knjigi Developments in Combustion Technology pri založbi INTECH, ki je kmalu po izidu doživelo veliko zanimanje v ZDA, Nemčiji, Veliki Britaniji in Ruski federaciji. V pedagoškem delu je skupaj s soavtorjem prof. M. Oblakom izdal učno gradivo Nihanja mehanskih sistemov, pripravil pa je tudi številna učna gradiva za predmete, ki jih predava.

Courses and their applicability

 • II. Level: Advanced Maintenance of Processes and Devices
 • II. Level: Vehicle software equipment
 • II. Level: Energy systems in vehicles
 • III. Level: Advanced Mechatronic Systems

Bibliography

COBISS

Graduates of FINI are society's developmental potential.