Štefan . ' '
                  . David

Štefan David, Lect.

Department: Katedra za materiale, tehnologije in proizvodnjo
Professional bodies: Academic Assembly

Graduates of FINI are society's developmental potential.