Janko Smisl

Date: 20.6.2022

Time: 15.00

Thesis title: Robotizacija linije za proizvodnjo ulitkov

Mentor: Aleš Adamlje, pred.

Nikola Petrović

Date: 12.5.2022

Time: 15.30

Thesis title: Pregled slovenskega start-up ekosistema po sedmih kriterijih

Mentor: mag. Igor Makovec, pred.

Davor Tramte

Date: 12.5.2022

Time: 9.30

Thesis title: Razvoj lahke prednje obese vozila za velikoserijsko proizvodnjo

Mentor: doc. dr. Tomaž Savšek

Simon Ambrožič

Date: 12.5.2022

Time: 9.00

Thesis title: Uvedba postopka hibridnega varjenja faznih priključkov

Mentor: doc. dr. Marica Prijanovič Tonkovič

Marjan Drečnik

Date: 8.4.2022

Time: 9.00

Thesis title: Vzdrževanje cevi prenosnikov toplote

Mentor: doc. dr. Matej Pleterski

Klemen Lipičar

Date: 8.4.2022

Time: 8.30

Thesis title: Nagrajevanje in motiviranje zaposlenih v času koronakrize

Mentor: mag. Iris Fink Grubačević, viš. pred.

Darjan Kneževič

Date: 7.4.2022

Time: 16.30

Thesis title: Optimizacija nosilca žarnice glavnega svetila

Mentor: Aleš Adamlje, pred.

Franci Stele

Date: 7.4.2022

Time: 16.00

Thesis title: Priprava osnovnega koncepta za vzpostavljanje energetske osnovnice v podjetju Belinka Perkemija d.o.o.

Mentor: doc. dr. Mitja Cerovšek

Anton Avbar

Date: 8.3.2022

Time: 10.00

Thesis title: Uspešna komunikacija v podjetju X

Mentor: mag. Iris Fink Grubačević, viš. pred.

Tinkara Škulj Medved

Date: 8.3.2022

Time: 9.30

Thesis title: Problematika visokonapetostnih baterij po koncu življenjske dobe vozila na električni ali hibridni pogon

Mentor: doc. dr. Damjan Balabanič

1 2 3 11

Graduates of FINI are society's developmental potential.