Luka Sinobad

Date: 13.7.2022

Time: 9.00

Thesis title: Razvoj rotirajoče pralne glave za CIP

Mentor: doc. dr. Boris Kraševec

Zagovor lahko spremljate na: URL povezavI

Miroslav Adlešič

Date: 6.7.2022

Time: 17.10

Thesis title: Izboljšana metoda določanja vzdolžnega profila vozišča na osnovi vertikalnih nihanj merilnega vozila

Mentor: doc. dr. Damir Vrančić

Anton Nemanič

Date: 6.7.2022

Time: 16.30

Thesis title: Priprava suhega zraka za zahtevne tehnološke procese

Mentor: doc. dr. Damjan Balabanič

Matej Rovtar

Date: 6.7.2022

Time: 17.00

Thesis title: Vzpostavitev vitke organizacije v podjetju X

Mentor: doc. dr. Mitja Cerovšek

Zagovor lahko spremljate na: URL povezavi

Marko Stojčevič

Date: 6.7.2022

Time: 16.30

Thesis title: Učinkovitost projektnega managementa in mrežnega planiranja na projektu sestave prve preme vozila v proizvodnem procesu Revoz d.d.

Mentor: doc. dr. Darko Števančec

Zagovor lahko spremljate na: URL povezavi

Klemen Kužnik

Date: 6.7.2022

Time: 16.00

Thesis title: Novi materiali in pogoni z vidika reševanja in gašenja v primeru nesreč: Gašenje električnih vozil

Mentor: doc. dr. Tomaž Savšek

Zagovor lahko spremljate na: URL povezavi

David Lovrenčič

Date: 6.7.2022

Time: 10.30

Thesis title: Optimizacije vzdrževalnega procesa razvijalnega stroja NDT S ECO

Mentor: Saša Ciglar, pred.

Zagovor lahko spremljate na: URL povezavi

Matic Dimc

Date: 6.7.2022

Time: 10.00

Thesis title: Mehanska odstranitev zagozdenih vijakov na odprtinah uparjalnikov

Mentor: doc. dr. Matej Pleterski

Aleš Novak

Date: 6.7.2022

Time: 9.30

Thesis title: Predelava gradbenih odpadkov in možnost ponovne uporabe

Mentor: Predelava gradbenih odpadkov in možnost ponovne uporabe

Zagovor lahko spremljate na: URL povezavi

Jožef Kočevar

Date: 6.7.2022

Time: 9.00

Thesis title: Prodor podjetja Kočevar d.o.o. na nove trge

Mentor: mag. Iris Fink Grubačević, viš. pred.

Graduates of FINI are society's developmental potential.