Jan Kernulc

Date: 12.4.2021

Time: 16.00

Thesis title: Konstruiranje in izdelava vpenjalne priprave in izvedba orbitalnega varjenja pokrova filtra EFS90

Mentor: doc. dr. Matej Pleterski

Sašo Aleš

Date: 12.4.2021

Time: 15.30

Thesis title: Analiza motivacije in sistem nagrajevanja zaposlenih na primeru mikro in majhnih podjetij v Sloveniji

Mentor: Magda Lužar, pred.

Matej Zupančič

Date: 11.2.2021

Time: 16.30

Thesis title: Reševanje neustreznosti s pomočjo sistema QRQC

Mentor: doc. dr. Mitja Cerovšek

Tilen Gašperin

Date: 11.2.2021

Time: 15.20

Thesis title: Ergonomsko oblikovanje delovnega mesta in urejeno delovno okolje po metodi 5S

Mentor: doc. dr. Henrik Zaletelj

Tomaž Lesjak

Date: 11.2.2021

Time: 7.30

Thesis title: S tehnologijo blockchain podprta avtonomna vozila v internetu stvari

Mentor: doc. dr. Mitja Cerovšek

Tatjana Šuštarič

Date: 12.1.2021

Time: 11.30

Thesis title: Analiza vzdrževanja v podjetju Smithers Oasis Adria d.o.o. Gradac v Beli krajini

Mentor: Saša Ciglar, pred.

Boštjan Dobovšek

Date: 12.1.2021

Time: 11.00

Thesis title: Elektrifikacija in razvoj novih avtomobilskih komponent - nosilec baterije

Mentor: doc. dr. Tomaž Savšek

Dejan Jevnikar

Date: 12.1.2021

Time: 10.30

Thesis title: Strategija trženja gasilnih aparatov

Mentor: mag. Iris Fink Grubačević, viš. pred.

Jure Prus

Date: 9.12.2020

Time: 13.45

Thesis title: Medkulturno komuniciranje kot pogoj za učinkovit vstop na globalni trg

Mentor: mag. Iris Fink Grubačević, viš. pred.

Graduates of FINI are society's developmental potential.