Publikacije FINI

Dinamika tankostenskih elastičnih teles (znanstvena monografija)

Naslov: Dinamika tankostenskih elastičnih teles (znanstvena monografija)

Avtor: Julius Kaplunov, Leonid Kossovich, Evgeniya Nolde

Založnik: Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto

Leto izdaje: 2019

Jezik: slovenski

ISBN: 978-961-94246-7-4

Pametne specializacije, podjetništvo, inovacije ter človeški viri

Naslov: Pametne specializacije, podjetništvo, inovacije ter človeški viri

Avtor: Matej Fike, Urška Florjančič...

Založnik: Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto

Leto izdaje: 2017

Jezik: slovenski

ISBN: 978-961-94246-1-2

Aktualne tehnologije v dobi trajnostnega razvoja

Naslov: Aktualne tehnologije v dobi trajnostnega razvoja

Avtor: Tomaž Aljaž, Matej Fike, Gorazd Hren...

Založnik: Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto

Leto izdaje: 2016

Jezik: slovenski

ISBN: 978-961-93193-7-6

ELABORAT: Študij na daljavo na Fakulteti za industrijski inženiring Novo mesto

Naslov: ELABORAT: Študij na daljavo na Fakulteti za industrijski inženiring Novo mesto

Avtor: Annmarie Gorenc Zoran, Vera Smodej, Lucija Galič

Založnik: Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto

Leto izdaje: 2016

Jezik: slovenski

ISBN: 978-961-93193-6-9 (pdf)

Razpoznavanje vzorcev s primerjavo mehkih relacijskih dreves

Naslov: Razpoznavanje vzorcev s primerjavo mehkih relacijskih dreves

Avtor: doc. dr. Tomaž Savšek

Založnik: Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto

Leto izdaje: 2015

Jezik: slovenski

ISBN: 978-961-93193-4-5

Nihanja mehanskih sistemov

Naslov: Nihanja mehanskih sistemov

Avtor: prof. dr. Rudolf PUŠENJAK, prof. dr. Maks OBLAK

Založnik: Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto

Leto izdaje: 2015

Jezik: slovenski

ISBN: 978-961-93193-2-1

Generalizirano zvezno variabilno dinamično linearno programiranje

Naslov: Generalizirano zvezno variabilno dinamično linearno programiranje

Avtor: Janez Usenik

Založnik: Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto

Leto izdaje: 2017

Jezik: slovenski

ISBN: 978-961-94246-2-9

Vaje iz kemije

Naslov: Vaje iz kemije

Avtor: prof. dr. Darja Rudan Tasič, prof. dr. Cveto Klofutar

Založnik: Fakulteta za industrijski inženiring Novo

Leto izdaje: 2011

Jezik: slovenski

ISBN: 978-961-93193-0-7

Diplomanti FINI predstavljajo razvojni potencial družbe.

Graduates of FINI are society's developmental potential.