Kotizacija je obvezna za vse udeležence konference. Vključuje udeležbo na vseh predavanjih mednarodne znanstvene konference, vključitev prispevka v zbornik povzetkov in zbornik prispevkov, napitke in prigrizke med odmori ter pogostitev med potekom konference.
Za vsak sprejeti prispevek je potrebno plačati kotizacijo.
Nastanitev ni vključena v ceno kotizacije in zanjo poskrbi vsak udeleženec sam.

150 € – za avtorja – prijavitelja prispevka
70 € – za vsakega naslednjega avtorja
60 € – za udeležence brez prispevka
40 € – za študente FINI

Zadnji rok plačila kotizacije za uvrstitev prispevka v program konference je 8. 3. 2019.


PODATKI ZA PLAČILO:
Naslov: Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto
, Šegova ulica 112, 8000 Novo mesto, Slovenia
Namen: Plačilo kotizacije
IBAN: SI 56 0294 7025 8204 137

Prijava provzetka preko e-prijavnice.

Prijava udeležbe brez prispevka e-prijavnice.

Diplomanti FINI predstavljajo razvojni potencial družbe.

Graduates of FINI are society's developmental potential.