6. mednarodna konferenco o razvoju industrijskega inženiringa:

PRILOŽNOSTI, POTENCIALI, IZZIVI

Konferenco bomo izvedli virtualno v okolju ZOOM, in sicer v dveh dneh:

1. dan: 21. april 2021

2. dan: 22. april 2021

Konferenca uveljavlja prakso sodelovanja med gospodarstvom ter raziskovalnimi in izobraževalnimi organizacijami. Osnovni cilj konference je zagotavljanje skladnosti razvojnih tendenc z dejanskimi potrebami po kadrih v tehnoloških in industrijskih panogah. Nove potrebe trga dela, gospodarskega razvoja in konkurenčnosti podjetij predstavljajo izzive, ki se jim danes ni mogoče izogniti.

V okviru tematskih sklopov se konference udeležujejo strokovnjaki iz Slovenije in tujine, iz gospodarstva, univerz oziroma visokošolskih zavodov, inštitutov ter druga strokovna javnost.

Prepričani smo, da se nam boste tudi vi pridružili na 6. mednarodni konferenci o razvoju industrijskega inženiringa, kjer se bomo skupaj soočili s priložnostmi, potenciali in izzivi sodobne industrije.

Prijave preko spletnega obrazca. Informacije in navodila za pripravo povzetka so dostopne na spletni strani konference.

Vljudno vabljeni!

mag. Iris Fink Grubačević, dekanja
Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto

v sodelovanju z

Diplomanti FINI predstavljajo razvojni potencial družbe.

Graduates of FINI are society's developmental potential.