Vse informacije o konferenci dobite:

  • na Fakulteti za industrijski inženiring Novo mesto, Šegova ulica 112, 8000 Novo mesto: +386 (0)7 39 32 207
  • na elektronskem naslovu konferenca@fini-unm.si

Diplomanti FINI predstavljajo razvojni potencial družbe.

Graduates of FINI are society's developmental potential.