Tematska področja konference:

1. Trajnostne tehnologije

 • Nizkoogljične tehnologije
 • Tovarne prihodnosti 
 • Robotizacija in avtomatizacija
 • Umetna inteligenca 

2. Materiali s tehnološkim potencialom

 • Trajnostni materiali 
 • Pametni materiali 
 • Kompozitni materiali 
 • Biomateriali 

3. Strategije za trajnostno družbo

 • Digitalizacija
 • Raziskave, razvoj, inovacije 
 • Ekološki management
 • Management kakovosti

4. Zeleni prehod

 • Napredne zelene tehnologije 
 • Energetska učinkovitost in obnovljivi viri energije 
 • Okolje in krožno gospodarstvo 
 • Trajnostna mobilnost 

Jeziki konference:

 • angleški
 • slovenski
 • jeziki republik bivše Jugoslavije

Vodenje konference in predstavitve referatov bodo praviloma potekale v angleškem jeziku. V primeru predstavitve v drugih jezikih, mora biti na koncu predstavljen kratek povzetek tudi v angleškem jeziku. 

Programski odbor konference:

 • doc. dr. Tomaž Savšek, Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto, Slovenija (predsednik) 
 • zasl. prof. dr. Dorian Marjanović, University of Zagreb, Faculty of Mechanical Engineering, Hrvaška 
 • zasl. prof. dr. Rudolf Pušenjak, Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto, Slovenija 
 • prof. dr. Boris Bukovec, Fakulteta za organizacijske študije v novem mestu, Slovenija 
 • prof. dr. Julius Kaplunov, Keele University, UK  
 • prof. dr. Matej Makarovič, Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu, Slovenija 
 • prof. dr. Simon Muhič, Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto, Slovenija  
 • prof. dr. Janez Povh, Rudolfovo – Znanstveno in tehnološko središče Novo mesto, Slovenija 
 • izr. prof. dr. Dolores Modic, Innovation and Management at Nord University Business School, Nord University, Norway 
 • doc. dr. Darko Števančec, Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto, Slovenija 
 • doc. dr. Damir Vrančić, Institut Jožef Stefan, Slovenija
 • dr. Georgios Kordogiannis, Institut Jožef Stefan, Slovenija  
 • dr. Barbara Zupančič, Kemijski inštitut, Slovenija  
 • mag. Iris Fink Grubačević, Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto, Slovenija 
 • Peter Geršič, Mestna občina Novo mesto 

Uredniški odbor:

 • mag. Iris Fink Grubačević (predsednica)
 • doc. dr. Marica Prijanovič Tonkovič
 • doc. dr. Damir Vrančić
 • doc. dr. Darko Števančec

Organizacijski odbor:

 • mag. Iris Fink Grubačević
 • Lucija Galič, mag. posl. ved
 • Lavrin Andreja, univ. dipl. ekon. 
 • Janja Šašek, dipl. ekon.

Diplomanti FINI predstavljajo razvojni potencial družbe.

Graduates of FINI are society's developmental potential.