Mednarodna izmenjava za namen poučevanja na Hellenic Mediterranean University, Kreta, Grčija

16. 6. – 23. 6. 2023

ERASMUS+ mobilnosti na HMU (Helenska sredozemska univerza)  je bila razdeljena na dva dela in sicer na predavanja s področja projektnega vodenja in razprave o prihodnjem sodelovanju med HMU in FINI. Pogledali smo obstoječe sodelovanje, ki smo jih vzpostavili v preteklih letih in podali usmeritve za študijsko leto 2023/24. Strinjali smo se, da nadaljujemo sodelovanje na področju izobraževanja projektnega vodenja in v jeseni pogledamo možnost razširitve na ATHENA University. V sklopu mobilnosti smo si še na koncu ogledali pod vodenjem dr. Gareth Owens znano staro mestno jedro glavnega mesta Heraklion in antično mesto Knossos.

Zahvaljujem se dekanij mag. Iris Fink Grubačević in ga. Andreji Lavrin za pomoč pri izvedbi mobilnosti. Na strani gostitelja pa se najlepše zahvaljujem dr. Konstantinos Petridis, dr. Gareth Owens in dr. Nikolaos S. Petrakis za vso gostoljubnost in podporo pred ter med mojo mobilnostjo.

S prijaznimi pozdravi, doc. dr. Tomaž Aljaž

Mednarodna izmenjava za namen izobraževanja na področju krožnega gospodarstva na Univerzi NORD v mestu Bodø na Norveškem

6. 3. – 10. 3. 2023

V okviru programa Erasmus+ sem se udeležil petdnevnega izobraževanja na področju krožnega gospodarstva na Univerzi NORD v mestu Bodø na Norveškem. Seznanil sem se z uvajanjem konceptov krožnega gospodarstva v lokalnih in regionalnih snovnih zankah. Izmenjali smo dosedanje dobre prakse in spoznanja pri spodbujanju in razvoju snovnih zank na Norveškem. Posebej zanimiv je bil primer zelo uspešnega mednarodnega projekta Norif, ki vzpostavlja krožno zanko, ki omogoča, da se iz odpadnih ribiških mrež izdelujejo vrhunska športna oblačila. Na obalah Norveške, ki je ena od ribiških velesil, zbirajo rabljene ribiške mreže, jih prepeljejo v sortiranje in čiščenje v Litvo, od tam pa jih dostavljajo v podjetje Aquafil v Ljubljani, kjer iz odpadnih ribiških mrež izdelujejo prejo za vrhunska športna oblačila. Ob poglobljenih razpravah in delavnicah smo izmenjali izkušnje ter zasnovali ideje za nove skupne razvojno raziskovalne projekte. Zahvaljujem se Fakulteti za industrijski inženiring Novo mesto in Univerzi NORD za odobritev mobilnosti.

doc. dr. Tomaž Savšek, visokošolski učitelj na Fakulteti za industrijski inženiring Novo mesto

Mednarodna izmenjava za namen izobraževanja na področju računalniško podprtega inženiringa v podjetju CFD Support v Pragi

17. 11. – 18. 11. 2022

V okviru programa Erasmus+ sem se udeležil dvodnevnega izobraževanja na področju računalniško podprtega inženiringa v podjetju CFD Support v Pragi. Računalniško podprt inženiring in virtualno prototipiranje sta zelo pomembna dela digitalne transformacije in s tem tudi med prednostnimi prioritetami EU. Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto želi postati ena izmed vodilnih inštitucij na tem področju, tako z implementacijo teh vsebin v študijski in raziskovalni proces, kakor tudi pri transferju tega znanja tekom projekta SRC-EDIH. Fakulteta je pred kratkim pridobila licenco programske oprema TCAE, ki se že uporablja v študijskem procesu. Pred nekaj dnevi je razvijalec programske opreme, podjetje CFD Support iz Prage, izdal novo verzijo programske opreme in ponudil dvodnevno izobraževanje, ki sem ga z veseljem izkoristil. Zahvaljujem se fakulteti za odobritev mobilnosti ter podjetju CFD Support, še posebej gospodu direktorju dr. Lubošu Pirklu, za gostoljubnost in izvedbo izobraževanja.

prof. dr. Simon Muhič, visokošolski učitelj na Fakulteti za industrijski inženiring Novo mesto

Mednarodna izmenjava za namen poučevanja na Hellenic Mediterranean University, Kreta, Grčija

23. 9. – 29. 9. 2022

Mobilnost s poučevanjem je sovpadala z ERASMUS+ tednom, s poudarkom na mehkih veščinah in novejših pristopih poučevanja. Mehke veščine se vidijo kot eden ključnih stvari, ki se potrebujejo v prihodnosti na delovnih mestih in se pojavlja potreba, da se študentje poleg vsebinskih stvari naučijo tudi le-te. Tematike, ki se jih študentje učijo, zajemajo komunikacijo med sošolci in izven razreda, delo v ekipah / projektih, reševanje konfliktov, večnacionalno sodelovanje, jezikovne in kulturne omejitve, ipd. Med novejšimi pristopi izobraževanja je bil izpostavljen SCRUM za izobraževanje, oz eduSCRUM. S pomočjo le-tega se celotni kurikulum predmeta podaja na inovativen način, z delom v manjših skupinah, pod mentorstvom predavateljev – klasičnega ex-katedra pristopa ni, študentje pod mentorstvom sami predelajo snov in ga na koncu preizkusijo z končnim izdelkom ali izpitom. V sklopu te tematike je potekal tudi istočasno prvi dogodek Agile in Education EU, pod okriljem Agile in Education USA, ki je pokazal osnovo idejo takšnega poučevanja in nekatere primere dobrih praks. Drugi pristop, ki gredo v podobno smer je t.i. Project Based Learning in/ali Multidisciplinarni predmeti, kjer gre za podajanje nekaj vsebine v klasičnem načinu, da se pridobijo osnove. Vse nadaljnjo delo pa v obliki projektnega dela, običajno se vsebine dveh predmetov združita – npr tehnična vsebina + dizajn. Uresničevanje ciljev projekta / predmeta se razdelijo na segmente (trajajo en ali dva tedna) in se po vsaki interakciji tudi preverjajo vsebinsko kakor tudi kako dobro je ekipa med seboj delovala in kakšne izboljšave na teh področjih je potrebno izpeljati (mehke veščine). Metodologija, ki je bila tukaj uporabljena je SCRUM.

Prav tako smo se dogovorili, da nadaljujemo sodelovanje na področju poučevanja, predvsem na nadaljnjem sodelovanju pod okriljem ERASMUS+ in izvajanju predavanj za gostujoče študente.

Zahvaljujem se dekanij mag. Iris Fink Grubačević, ga. Ines Lipuš in ga. Janja Šašek, ki so mi omogočili tako logistično kakor tudi finančno podporo pri izvedbi ERASMUS-a na HMU, kateri mi bo ostal za vedno v lepem spominu. Na strani gostitelja pa se najlepše zahvaljujem dr. Konstantinos Petridis, dr. Gareth Owens in dr. Nikolaos S. Petrakis za vso gostoljubnost in podporo pred ter med mojo mobilnostjo.

doc. dr. Tomaž Aljaž, visokošolski učitelj na Fakulteti za industrijski inženiring Novo mesto

Mednarodna izmenjava za namen poučevanja na Hellenic Mediterranean University, Kreta, Grčija

30. 6. – 6. 7. 2022

Priprava in izvajanje ERASMUS+ mobilnosti na HMU (Helenska sredozemska univerza / Oddelek za elektroniko) je bil osredotočen na dokončanje pedagoškega sodelovanja med FINI in HMU na področju projektnega vodenja.

Mobilnost je bila razdeljena na dva dela in sicer na predavanja in razprave o prihodnjem sodelovanju med HMU in FINI. Temelje skupnega sodelovanja smo vzpostavili v preteklih letih, sedaj pa smo analizirali dosedanje sodelovanje in definirali smernice za šolsko leto 2022/23, predvsem na nadaljnjem sodelovanju pod okriljem ERASMUS+ in izvajanju predavanj za gostujoče študente.  V sklopu mobilnosti smo si še na koncu ogledali pod vodenjem dr. Gareth Owens znano staro mesto Knossos.

Zahvaljujem se dekanij mag. Iris Fink Grubačević in ga. Ines Lipuš, ki sta mi omogočili tako logistično kakor tudi finančno podporo pri izvedbi ERASMUS-a na HMU, kateri mi bo ostal za vedno v lepem spominu. Na strani gostitelja pa se najlepše zahvaljujem dr. Konstantinos Petridis, dr. Gareth Owens in dr. Nikolaos S. Petrakis za vso gostoljubnost in podporo pred ter med mojo mobilnostjo.

doc. dr. Tomaž Aljaž, visokošolski učitelj na Fakulteti za industrijski inženiring Novo mesto

Vtisi študenta iz Španije na študiju na FINI Novo mesto

Alejandro Yáñez Cagiao , University of Coruna, Španija

2. semester v študijskem letu 2021/2022

I am very glad that I chose FINI as my first Erasmus experience. I am so happy here and satisfied with all the teachers and I will recommend FINI to all my classmates to visit Slovenia and FINI.

Vtisi študenta iz Turčije na študiju na FINI Novo mesto

Mertcan Terzioglu, Eskisehir Technical University, Turčija

1. semester v študijskem letu 2021/2022

It was really nice to study at your school.  All teachers are well equipped and helpful.  Thank you very much to each and every one of you.  I hope we meet again in the future.

Mednarodna izmenjava za namen poučevanja na Universidad de La Laguna, Tenerife, Španija

29. 11. – 3. 12. 2021

V okviru projekta ERASMUS+ sem se, vezano na mednarodno izmenjavo osebja, odzval na povabilo partnerske inštitucije Universidad de La Laguna, Španija. Ob prihodu so me prijazno sprejeli, razkazali celoten kampus in prostore ter učilnice. Uredili smo tudi formalnosti vezane na ERASMUS+ mobilnost osebja. Sledile so priprave na predavanja. V uvodu sem podal nekaj osnovnih informacij o Sloveniji in FINI NM, nato pa nadaljeval s predvideno učno vsebino. V sklop predavanj je bilo vključenih večje število simulacij in iger, ki so dodatno pripomogle k sproščenemu vzdušju v predavalnici in medsebojnemu sodelovanju med mano in študenti, kakor tudi razumevanju procesa in vloge ter vlogo projektne ekipe za uspešno izvedbo projekta. Za potrebe izvedbe projekta so študentje spoznali razliko med tradicionalnimi pristopi vodenja projektov in agilnimi pristopi (Scrum) ter na katerih področjih jih je smiselno uporabit. Med samimi predavanji sem uporabil interaktivno tablo izvedeno z spletnim orodjem Mural, ki omogoča interaktivno delo med predavateljem in študenti, tudi v primeru študija na daljavo. Poslovili smo se z željo in upanjem po obojestranskem sodelovanju, kakor tudi, da bi se naše dobro sodelovanje nadaljevalo tudi v prihodnosti.

doc. dr. Tomaž Aljaž, visokošolski učitelj na Fakulteti za industrijski inženiring Novo mesto

Vtisi študentke iz Portugalske na študij na FINI Novo mesto

Ines Antonieta Duarte Suarez, Univerza Coimbra, Portugalska

2. semester v študijskem letu 2020/2021

Even with the pandemic situation, I had the greatest time in Slovenia. In FINI I felt that my education was a priority, having individual classes and full disponibility for my needs. FINI allowed me to have the best balance between a great education and free time giving me the opportunity to enjoy the most as a Erasmus student can ask for.

Mednarodna izmenjava za namen poučevanja na Hellenic Mediterranean University, Kreta, Grčija

24. 6. – 2. 7. 2021

Priprava in izvajanje ERASMUS+ mobilnosti na HMU (Helenska sredozemska univerza / Oddelek za elektroniko) je bila zaradi pandemije Covid-19 in ustreznih s tem povezanih zdravstvenih ukrepov prilagojena.

Mobilnost je bila razdeljena na dva dela in sicer na predavanja in razprave o prihodnjem sodelovanju med HMU in FINI ter FINI in virtualno univerzo ATHENA. Temelje skupnega sodelovanja smo vzpostavili v spomladanskem obdobju, sedaj pa smo nadaljevali z definiranjem konkretnejših aktivnosti skozi poletno obdobje, vključno z uskladitvijo terminskega plana ureditve formalnosti vezanih na sodelovanje s HMU in ATHENA. 

Zahvaljujem se dekanij mag. Iris Fink Grubačević in ga. Ines Lipuš, ki sta mi omogočili tako logistično kakor tudi finančno podporo pri izvedbi ERASMUS-a na HMU, kateri mi bo ostal za vedno v lepem spominu. Na strani gostitelja pa se najlepše zahvaljujem dr. Konstantinos Petridis, dr. Gareth Owens in dr. Nikolaos S. Petrakis za vso gostoljubnost in podporo pred ter med mojo mobilnostjo.

doc. dr. Tomaž Aljaž, visokošolski učitelj na Fakulteti za industrijski inženiring Novo mesto

Mednarodna izmenjava v okviru programa mobilnosti na Dunaujváros Univerzi, Madžarska

V mesecu aprilu sem se v okviru programa Erasmus+ udeležil obiska Univerze v mestu Dunaujváros. Na Dunaujváros Univerzi so me zelo prijazno sprejeli. Na predavanjih sem se srečal s podiplomskimi študenti, ki so v Dunaujváros prišli študirati iz tujine. Med obiskom sem spoznal kolege iz Uralske Federalne Univerze (URFU) v mestu Ekaterinburg (Rusija), ki so istočasno z mano načrtovali svoj obisk na Dunaujváros Univerzi v okviru programa Erasmus+. Na sestanku sem jim podal informacije o naši fakulteti FINI ter jim predstavil področja mojega dela in informacije o projektih, ki jih naša Fakulteta izvaja v sodelovanju z industrijo. Obiskal sem tudi predavanja s področja materialov in tehnologij, ki jih je izvedel doc. dr. Aleksander Zhilin (URFU). Direktor Inštituta za inženiring dr. Miklós Horváth nas je lepo sprejel v prostorih njihovega inštituta in omogočil ogled laboratorijev, ki so opremljeni na zelo visokem tehničnem nivoju. Na sestanku z dr. Horvátom smo se dogovorili o sodelovanju pri izmenjavi podiplomskih študentov in izvajanju raziskovalnih projektov. Kot rezultat tega razgovora, smo s strani Mednarodnega oddelka njihove univerze dobili povabilo za izmenjavo študentov Dunaujváros Univerzi in FINI v poletnih mesecih v okviru praktičnega usposabljanja. Vsi zainteresirani študenti FINI vabljeni.

doc. dr. Anatolij Nikonov, visokošolski učitelj na Fakulteti za industrijski inženiring Novo mesto.

Erasmus izmenjava v Splitu

Udeležba na projektu ERASMUS+, katere namen je mednarodna mobilnost osebja, je za učitelja izziv. Možnost spoznavanja drugih praks, novih potencialnih sodelavcev na področju raziskovanja in pedagoškega dela ter študentov in njihovega načina razmišljanja, je dragocena strokovna in medkulturna izkušnja. Navdušila me je možnost, da lahko sodelujem s Fakulteto za pomorske študije v Splitu, kjer so me zelo prijazno sprejeli. Druženje s študenti je bilo zame poseben izziv, saj je minilo že kar nekaj let od aktivnejšega govorjenja (srbo)hrvaščine. Študentom sem podal nekaj osnovnih informacij o Sloveniji in naši ustanovi FINI ter predstavil svoja področja dela in raziskovalnih področij, strnjenih v predavanje.

Na koncu dvodnevnega obiska so mi omogočili ogled fakultete, njihovih laboratorijev in prostorov ter uredili še nekaj formalnosti vezanih na ERASMUS+ mobilnost osebja. Poslovili smo se v obojestranski želji in upanju, da bi se naše dobro sodelovanje nadaljevalo tudi v prihodnosti.

Vračam se z zelo pozitivnimi vtisi in dragocenimi izkušnjami ter spoznanji, tako s stališča izpopolnjevanja tujega jezika, pozitivnega odziva s strani študentov in njihovega sodelovanja, kakor tudi z vidika navezovanja stikov s kolegi, ki so vajeni dela v raziskovalnih akademskih institucijah.

Ne nazadnje bi se želel zahvaliti dekanji mag. Veri Smodej in dr. Annmarie Gorenc Zoran s strani naše fakultete, da mi je bila omogočena tako logistična kakor tudi finančna podpora pri izvedbi ERASMUS-a na Fakulteti za pomorske študije v Splitu. Dragocena izkušnja mi bo za vedno ostala v lepem spominu. Na Fakulteti za pomorske študije v Splitu pa bi se želel še posebno zahvaliti dr. Gorani Jelić Mrčelić, ki mi je nudila vso (tehnično in logistično) pomoč pred in med izvajanjem mobilnosti. Brez njene pomoči izvedba ne bi bila mogoča.

doc. dr. Tomaž Aljaž, visokošolski učitelj na Fakulteti za industrijski inženiring Novo mesto

Vtisi visokošolskega učitelja FINI Novo mesto na Dunaujváros Univerzi, Madžarska

V mesecu oktobru sem se v okviru programa Erasmus+ udeležil mobilnosti na Univerzi v mestu Dunaujváros. Zanimivo, da je bilo industrijsko mesto Dunaujváros zgrajeno po drugi svetovni vojni, med industrializacijo države pod vodstvom socialistične vlade. Na začetku je njegovo ime bilo Sztálinváros “Stalin mesto”, podobno kot Stalingrad v ZSSR. Univerza pa je na pobudo vlade nastala leta 1953. Ne glede na to, da je Univerza relativno mlada, imajo zelo dobre tradicije in poučujejo dodiplomske in podiplomske študente na visokem strokovnem nivoju. Kolegi iz mednarodnega oddelka so me zelo prijazno sprejeli. Obiskal sem dogodek, “Teden znanosti”, ki ga na Univerzi organizirajo vsako leto. Med obiskom sem se udeležil plenarnega zasedanja Educational Development, na katerem je bil predstavljen projekt HASIT, ki se je na Univerzi Dunaujváros začel izvajati nekaj let nazaj in je zdaj postal nacionalni projekt, kateremu so se priključile druge univerze na Madžarskem. Projekt je namenjen izboljšanju študijskega procesa in povečanju prehodnosti študentov. Nato sem imel predavanje za študente na tematiko Mechanical and Harmonic Oscillations in sem bil zelo navdušen nad njihovim strokovnih znanjem. V času mobilnosti sem se pogovoril z direktorico Inštituta za pedagoško usposabljanje dr. Scillo Marianno Szabo o možnostih sodelovanja na področju izboljšav študijskega procesa v obeh inštitucijah. Nato pa sem se udeležil predavanj s področja materialov in strojništva. Direktor Inštituta za inženiring dr. Miklós Horváth me je lepo sprejel v prostorih inštituta in omogočil ogled laboratorijev, ki so opremljeni na zelo visokem tehničnem nivoju. Inštitut izvaja projekte v sodelovanju z lokalno industrijo in tudi z Evropskimi partnerji. Na sestanku z dr. Horvátom sem se dogovorili o sodelovanju pri izmenjavi podiplomskih študentov in izvajanju raziskovalnih projektov. Spoznal sem tudi tuje znanstveniki iz Rusije (Ural Federal University) in Azerbajdžana (University of Baku in Azerbijan State Agricultural University), s katerimi smo ustanovili kontakte in se dogovorili o sodelovanju na različnih področjih. Posebej se zahvaljujem kolegom iz Dunaujváros Univerze na oddelku za mednarodne odnose, in sicer Ms. Katalin Gyöngyössy, Mr.Vágó József, Ms. Edini Szilárdi in Mr. Szabolcs Tiger za pomoč in topel sprejem.

doc. dr. Anatolij Nikonov, visokošolski učitelj na Fakulteti za industrijski inženiring Novo mesto

Mednarodna izmenjava na povabilo partnerske univerze Keele University, Anglija

V okviru projekta Erasmus sem se vezano na mednarodno izmenjavo osebja odzval na povabilo partnerske univerze Keele University, Anglija.

Ugotovil sem, da je najugodnejša možnost prihoda na univerzo kombinacija avto – letalo – avto, torej z avtom do Benetk, nato z letalom iz Benetk do Londona, od tu naprej do Keele Universitiy pa z osebnim avtomobilom, ki sem ga najel preko spletne strani http://www.billiger-mietwagen.de. Pot od letališča London Stansted >>po napačni strani ceste Na Keele University so me zelo prijazno sprejeli. Najprej sem se srečal s podiplomskimi študenti, kjer sem jim za uvod predstavil Slovenijo, jim podal informacije o naši fakulteti FINI ter jim predstavil področja mojega dela in raziskovalnih področij, strnjenih v predavanje. Predavanje smo nadaljevali s predstavitvami raziskovalnih področij podiplomskih študentov in identificirali možna področja, na katerih bi lahko prišlo do sodelovanja med Keele University in FINI. Za zaključek obiska smo uredili formalnosti povezane z ERASMUS+- om mobilnost osebja. Poslovili smo se z obojestransko željo in upanjem, da bi se naše dobro sodelovanje nadaljevalo tudi v prihodnosti. Vračam se z zelo pozitivnimi in dragocenimi izkušnjami ter spoznanji tako s stališča izpopolnjevanja tujega jezika, kakor tudi s pridobljenimi novimi znanji. Seveda je sodelovanje zelo pomembno tudi z vidika spoznavanja strokovnih kolegov in posledično izmenjava znanj in izkušenj z njimi. Kljub temu, da nam sodobne tehnologije omogočajo komuniciranje od kjer koli in kadar koli, pa pomenijo osebni kontakti s kolegi in mednarodnimi študenti na tujih izobraževalnih ustanovah nekaj posebnega. Seveda je zelo pomembno, da te stike vzdržujemo in ohranjamo. Zahvaljujem se dekanji mag. Veri Smodej in dr. Annmarie Gorenc Zoran, da sta mi omogočili in odobrili tako logistično, kakor tudi finančno podporo pri izvedbi projekta ERASMUS+ na Keele University. Izkušnja mi bo ostala za vedno v lepem spominu. S strani Keele University pa sem posebno zahvalo dolžan dr. Julius-u Kaplunov, dr. Vladyslav-u Danishevskyy in ga. Lisi Stoker, ki so mi nudili tehnično in logistično pomoč pred in med izvajanjem mobilnosti, brez njihove pomoči izvedba ne bi bila mogoča.

doc. dr. Tomaž Aljaž, visokošolski učitelj na Fakulteti za industrijski inženiring Novo mesto

Izvajanje projektov s svetlobno hitrostjo

V okviru projekta Erasmus sem se odzval na povabilo partnerske univerze Universidad da Coruña (Španija), Higher Polytechnic University College, Ferrol, glede izmenjave visokošolskih učiteljev. Zaradi potrebne uskladitve s službenimi obveznostmi smo se skupaj z vodstvom FINI odločili za krajši, trodnevni obisk, na temo predavanja s področja projektnega vodenja – imenovali smo ga »Izvajanje projektov s svetlobno hitrostjo«. Povezave iz Slovenije v La Coruña oz Ferrol niso najboljše, zato sem kot izhodišče vzel Benetke. Od tu naprej pa z letalom prek Madrida v La Coruña. Ferrol je oddaljen okoli 50 km od letališča, z dobrimi povezavami javnega prometa čez dan. Paziti je le potrebno, da je središče javnega prometa mesto La Coruña in je potrebno najprej iti v mesto od tu naprej pa na želeno destinacijo. Pod črto, celotna pot od doma do hotela je trajala skoraj 20h. Ob prihodu na Higher Polytechnic University College so me prijazno sprejeli, pokazali so mi prostore, s poudarkom na laboratorijih povezanih z raziskavo in testiranjem materialov. Nato smo uredili še nekaj formalnosti vezanih na ERASMUS mobilnost osebja. Sledile so priprave na popoldanska predavanja, podiplomskim študentom. Na začetku sem podal nekaj osnovnih informacij o Sloveniji in FINI, nato pa nadaljeval s predvideno vsebino. V sklop predavanj je bilo vključenih večje število simulacij in iger, ki so dodatno pripomogle k sproščenemu ozračju v predavalnici in medsebojnemu sodelovanju med mano in študenti, kakor tudi razumevanju problematike tradicionalnih pristopov vodenja projektov in možni pristopi kako bolje izvajati projekte. Poslovili smo se v obojestranski želji in upanju, da bi se naše dobro sodelovanje nadaljevalo tudi v prihodnosti. Za konec bi se zahvalil dekanji mag. Veri Smodej in dr. Annmarie Gorenc Zoran, ki so mi omogočili tako logistično kot finančno podporo pri izvedbi ERASMUS-a na Higher Polytechnic University College, Ferrol, katera mi bo ostala za vedno v dobrem spominu. S strani Higher Polytechnic University College pa bi se še posebno zahvali profesorju Vicente Díaz Diaz Casas, ki mi je nudil vso (tehnično in logistično) pomoč pred in med izvajanjem predavanj in brez njegove pomoči izvedba ne bi bila mogoča.

doc. dr. Tomaž Aljaž, visokošolski učitelj na Fakulteti za industrijski inženiring Novo mesto

Vtisi visokošolskega učitelja FINI Novo mesto na Univerzi Da Coruña v Španiji

V mesecu februarju sem se v okviru programa Erasmus+ udeležil delovnega obiska Polytechnic University College, španske Univerze La Coruna. Na omenjeni inštituciji sem v sklopu predmeta (Recikliranje in okolje – Reciclaxe e Medio Ambiente) izvajal za študente zelo zanimiva predavanja s področja onesnaževanja okolja in rešitev za zmanjšanje onesnaževanja. Fakulteta za industrijski inženiring ima vspostavljeno dobro sodelovanje s Polytechnic University College, kar našim študentom omogoča izmenjavo med fakultetami. Obisk Polytechnic University College bi priporočal vsem študentom, ki jih zanima poglobljeno znanje s področja elektrotehnike in elektronike, informacijsko komunikacijskih tehnologij, ter računalniško vodenega inženiringa, saj imajo na fakulteti zelo dobro opremljene laboratorije, kjer študentje opravljajo vaje.

Dr. Damjan Balabanič, visokošolski učitelj na Fakulteti za industrijski inženiring Novo mesto

Utrinki študenta FINI Novo mesto na študentski izmenjavi v Španiji

Erasmus izmenjavo toplo priporočam vsem študentom. Mislim, da se prav vsaka Erasmus izkušnja vtisne v nepozaben spomin in prav tako menijo vsi študenti, ki so že zaključili svojo izmenjavo. Sam opravljam izmenjavo v Španiji in moji prvi vtisi so odlični. Potovanja, druženja, spoznavanja, skupna kosila in zabave z ostalimi Erasmus študenti iz celega sveta. Poleg tega pa seveda tudi predavanja in učenje, vendar so profesorji razumljivi in prijazni. Navsezadnje menim, da je Erasmus izkušnja ena velika učna ura. Samo potovanje, zagotoviti si prenočišče, se vključiti v novo družbo in kulturo, vse to ti odpre oči in prispeva veliko izkušenj za samostojno življenje.

Luka Dijak, 2014/2015
študent Fakultete za industrijski inženiring Novo mesto

Diplomanti FINI predstavljajo razvojni potencial družbe.

Graduates of FINI are society's developmental potential.