30.3.2021

Javni razpis za podelitev Nahtigalovih priznanj

Spoštovani,

obveščamo vas, da je društvo Dolenjska akademska pobuda objavilo javni razpis za podelitev Nahtigalovih priznanj za ustvarjalne dosežke dijakov in študentov, njihovih mentorjev in drugih raziskovalcev za leti 2019 in 2020 .

 

Namen Nahtigalovih priznanj je dvig raziskovalne kulture na področju Dolenjske in Bele krajine in opozarjanje na odlične dosežke posameznikov in skupin na področju raziskovalnega dela in mentorskega dela z mladimi.

Priznanja so poimenovana po akademiku in prvem dekanu Filozofske fakultete Rajku Nahtigalu, rojenem v Novem mestu l.1877.

 

Priznanja razpisujejo za naslednje kategorije:
–    priznanja za raziskovalno delo mladih,
–    priznanja za mentorsko delo z mladimi,
–    priznanja za raziskovalne dosežke in inovacijsko delo,
–    priznanja za življenjsko delo.

Posameznike lahko za podelitev priznanja predlaga njihov delodajalec, šola, raziskovalni, diplomski ali doktorski mentor, učiteljski zbor, predavateljski zbor ali katedra.

Na razpisu lahko sodelujejo vsi posamezniki in raziskovalne skupine, katerih raziskovalno delo ali življenjska pot sta povezana z Dolenjsko, Posavjem ali Belo krajino, ne glede na njihovo raziskovalno področje.

Javni razpis in Pravilnik o Nahtigalovih priznanjih sta objavljena na spletni strani DAP.

Rok za oddajo prijav je do vključno 1.5.2021. Za pravočasne se bodo štele vse prijave, ki jih bo Društvo DAP Novo mesto prejelo do vključno 1.5.2021, ali bodo do tega dne priporočeno poslane po pošti.

Diplomanti FINI predstavljajo razvojni potencial družbe.

Graduates of FINI are society's developmental potential.