2.10.2021

KREPITEV POVEZOVANJA FINI NOVO MESTO Z EVROPSKIM ZDRUŽENJEM EUROMECH

Evropsko društvo za mehaniko – EUROMECH je mednarodna nevladna neprofitna znanstvena organizacija, ki je bila ustanovljena z namenom spodbujati razvoj mehanike kot veje znanosti in inženirstva v Evropi. Mehanika obravnava gibanje, pretok in deformacijo snovi, naj bo tekoča ali trdna, pod vplivom delovanja sil, in ostale s tem povezane pojave (https://euromech.org/).

 

Od 6. do 8. septembra 2021 je na Keele University v virtualnem okolju potekal eden izmed pomembnejših dogodkov na evropski ravni s področja mehanike – EUROMECH Colloquium 626 z naslovom Mechanics of High-Contrast Elastic Composites. Na tem mednarodnem znanstvenem srečanju je bilo predstavljenih 60 prispevkov z udeležbo uveljavljenih raziskovalcev iz 16 držav. Poseben poudarek je bil namenjen vlogi močne nehomogenosti v kompozitnih strukturah, ki se pogosto uporabljajo v sodobnem inženirstvu. Dogodek sta v v sodelovanju organizirali Keele University iz Velike Britanije in University of Modena & Reggio Emilia iz Italije. V okviru programa je raziskovalec FINI Novo mesto, izr. prof. dr. Anatolij Nikonov, v soavtorstvu z dr. Barbaro Zupančič predstavil rezultate raziskovalnega dela z naslovom “Dispersive elactic waves in high contrast layered structures studied by FEM analysis”.

 

Zapisala: doc. dr. Urška Florjančič in izr. prof. dr. Anatolij Nikonov

Diplomanti FINI predstavljajo razvojni potencial družbe.

Graduates of FINI are society's developmental potential.