5.10.2021

Nagovor dekanje

Spoštovani študenti,

lepo pozdravljeni in veseli me, da ste se odločili za študij na naši fakulteti ter se prijazno odzvali povabilu na uvodni dan in si s tem omogočili možnost za bolj uspešen začetek in potek študija na naši fakulteti.

Fakulteta v tem študijskem letu obeležuje 12-letnico obstoja in ponosni smo, da smo v tem času z generacijami študentov in diplomantov pred vami, s skupnimi močmi zavzeto uresničevali vizijo, ki usmerja naš razvoj v priznano in prepoznavno visokošolsko institucijo na področju tehniških ved.

Uspeh naše fakultete je odraz dobrega dela predavateljev in raziskovalcev, referata, podpornih služb ter nenazadnje vodstva. Čedalje močnejša vpetost v mednarodno okolje, tesna povezanost z industrijo, projektno in raziskovalno delo, skrb za kakovostno izvedbo študijskih programov ter skrb za zadovoljstvo vseh deležnikov, nas delata bolj prepoznavne v lokalnem, državnem in mednarodnem okolju.

Smo v dobi vseživljenjskega učenja, nenehnega pridobivanja novih znanj, kompetenc in iskanja novih možnosti za samouresničevanje. Študenti in kasneje diplomanti FINI ste nedvomno razvojni potencial družbe, kot so bili vsi veliki inženirji skozi zgodovino. Zavedati se morate, da se določate z odločitvami in dejanji ter da z njimi oživljate in osmišljate besede in svoje sanje. S tem omogočite, da tisto, kar ste, postane tisto, kar želite biti…postajate ustvarjalci napredka.

 

Še ena misel Petra  Druckerja za popotnico:

„Največja nevarnost v času turbulentnih sprememb ni turbulenca, temveč odločanje z včerajšnjo logiko.«

Želim vam veliko radovednosti pri iskanju novega znanja in pozitivne energije za uresničitev zastavljenih ciljev. Uspešen začetek študijskega leta.

Diplomanti FINI predstavljajo razvojni potencial družbe.

Graduates of FINI are society's developmental potential.