3.3.2020

Obvestilo

Spoštovani,

v skladu z današnjimi usmeritvami Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Ministrstva za zdravje in NIJZ lahko izvajamo večino študijskih aktivnosti brez posebnih omejitev, kar za našo fakulteto pomeni, da lahko izvajamo študij v klasični obliki do preklica oziroma nadaljnjih navodil organov.

S sredo 4. 3. 2020 bomo pričeli s prvotnim urnikom v klasični obliki (z izjemo prestavljenih izpitov, o katerih ste bili obveščeni). Spremenjen urnik je objavljen v spletni učilnici.

Nujni ukrepi:

  • Upoštevajte pravila higiene rok in kašlja.
  • Bodite pozorni na simptome bolezni in se v primeru simptomov obrnite na osebnega zdravnika.
  • Ob morebitnih prvih znakih poslabšanega zdravja in počutja (vročina, kašelj, občutek pomanjkanja zraka) ne prihajate na fakulteto, dokler se povsem ne pozdravite.

Referat za študijske in študentske zadeve bo do 6.3.2020 zaprt. Vsa komunikacija poteka po e-mailu in po telefonu na 070 601 090 v času od 8.00 do 15. ure.

 

Diplomanti FINI predstavljajo razvojni potencial družbe.

Graduates of FINI are society's developmental potential.