10.5.2019

Po kreativni poti do znanja 2017 – 2020

V sklopu projekta “Po kreativni poti do znanja” smo izvedli delavnico z naslovom “Preverjanje usposobljenosti prepoznavanja neverbalne komunikacije”. Pogledali smo si primere, v katerih so udeleženci prepoznavali čustva oseb.

Projekt sofinancirajo Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS in Evropska unija–Evropski socialni sklad.

Diplomanti FINI predstavljajo razvojni potencial družbe.

Graduates of FINI are society's developmental potential.