21.12.2016

Podaljšanje akreditacije FINI Novo mesto

Svet Nacionalne agencije RS za kakovost v visokem šolstvu je podaljšal akreditacijo Fakulteti za industrijski inženiring Novo mesto za maksimalno dobo sedem let. Fakulteta izpolnjuje pogoje vseh točk Meril za akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov in Zakona o visokem šolstvu za podaljšanje akreditacije, ki zajemajo vpetost v okolje, delovanje visokošolskega zavoda, pogoje v zvezi s kadri in študenti, materialne pogoje in pogoje s področja zagotavljanja kakovosti.

Diplomanti FINI predstavljajo razvojni potencial družbe.

Graduates of FINI are society's developmental potential.