19.6.2019

Seznanitev z novimi načini izobraževalnega procesa na podiplomskem študiju na Državni univerzi v Sankt Peterburgu v okviru programa “Mobilnost slovenskih visokošolskih učiteljev 2018-2021”

Tekom obiska Državne univerze v Sankt Peterburgu v okviru programa “Mobilnost slovenskih visokošolskih učiteljev 2018-2021” se je predavatelj FINI Novo mesto dr. Anatolij Nikonov aktivno vključil v sodelovanje z učitelji in študenti na tuji univerzi v neposrednem pedagoškem procesu pri predmetih akreditiranih študijskih programov druge in tretje stopnje.

Določene pedagoške aktivnosti so bile izvedene v sodelovanju s tehnično univerzo v Sankt Peterburgu Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University. Dr. Anatolij Nikonov se je udeležil znanstveno raziskovalnega seminarja za podiplomske študente, ki je obvezni del študija doktorskih študentov. Seminar je bil izveden v sodelovanju z Znanstveno izobraževalnim centrom Gazpromneft – Politeh, vodil pa ga je direktor Centra, akademik Ruske Akademije znanosti (RAN) prof. dr. Anton Miroslavovič Krivcov. Na seminarju je dr. Bratov predstavil izsledke raziskav njegove raziskovalne skupine z naslovom »Numerical models for hydraulic refracturing on vertical oil wells«, ki jih skupaj s centom Gazpromneft – Politeh izvajajo v plodnem sodelovanju z naftno in plinsko industrijo. Naloga podiplomskih študentov je bila, da pripravijo znanstveno raziskovalno predstavitev na način, da bodo študenti poslušalci razumeli cilje naloge, spoznali pristope reševanja industrijskega problema in se seznanili z glavnimi rezultati izvedenih raziskav. Obenem je bilo zahtevano, da študentje poslušalci med predstavitvijo zastavljajo vprašanja, s čimer se učijo prave strokovne diskusije na visokem znanstvenem nivoju. Seminar se je zaključil s plodno diskusijo med študenti in predavatelji.

 

Diplomanti FINI predstavljajo razvojni potencial družbe.

Graduates of FINI are society's developmental potential.