22.3.2022

Študentska Listina Erasmus+

Namen programa Erasmus+ je podpirati izobraževalni, strokovni in osebni razvoj sodelujočih študentk in študentov ter diplomantk in diplomantov.

Namen je tudi spodbujati enake možnosti in dostop, vključevanje, raznolikost in pravičnost v vseh ukrepih programa. Program poleg tega prispeva k doseganju ciljev EU v zvezi z digitalno preobrazbo, trajnostnim razvojem in aktivnim državljanstvom.

Študentska listina Erasmus odraža navedene vrednote in prednostne naloge, njen namen pa je udeležence in udeleženke ustrezno seznaniti z njihovimi pravicami in obveznostmi ter zagotoviti uspešno izvedbo njihove mobilnosti.

Evropska komisija je pripravila posodobljeno Študentsko listino Erasmus+ za novo programsko obdobje 2021-2027, ki je na voljo tudi v slovenščini. Študentska listina Erasmus+ je dokument namenjen študentom, v katerem so navedene tako obveznosti, kot tudi dolžnosti študentom na mobilnosti. Študentje morajo biti pred odhodom na mobilnosti z vsebino listine seznanjeni.

 

Povezava na listino: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/sl/studentska-listina-erasmus-0

Diplomanti FINI predstavljajo razvojni potencial družbe.

Graduates of FINI are society's developmental potential.