4.7.2019

Udeležba APM konference “XLVII International Summer School-Conference Advanced Problems in Mechanics”

V okviru aktivnosti na programu “Mobilnost slovenskih visokošolskih učiteljev 2018-2021” se je predavatelj FINI Novo mesto dr. Anatolij Nikonov udeležil mednarodnega dogodka The International Summer School-Conference “Advanced Problems in Mechanics”, ki jo je organizirali Institute for Problems in Mechanical Engineering of Russian Academy of Sciences (IPME RAS) in Politehnična univerza Petra Velikega iz Sankt Peterburga (SPbPU) pod pokroviteljstvom Ruske akademije znanosti (RAS). Konferenco delno podpira Ruska fundacija za temeljne raziskave.

Dr. Anatolij Nikonov je v soavtorstvu z dr. Bratovim in podiplomskima študentoma D. Kazakovim in N. Čevričkino na konferenci predstavil izsledke raziskovalnega dela, ki je nastalo med obiskom SPBU, z naslovom »Influence of loading rate on viscoelastic behaviour of polymers«. Rezultati raziskave so pokazali, da hitrost obremenjevanja viskoelastičnega materiala s konstantno hitrostjo deformacije značilno vpliva na odziv materiala. Predlagani algoritem, tj. računska shema, je precej stabilen in daje zanesljive rezultate pri izračunu mehanskega spektra, pri čemer je pri izračunu mehanskega spektra treba nameniti več pozornosti pravilni izbiri začetnih ugibanj. Opisana problematika je zanimiva za reševanje problemov s področja mehanike viskoelastičnih materialov, ki se uporabljajo v različnih aplikacijah, na primer v avtomobilski industriji.

 

Diplomanti FINI predstavljajo razvojni potencial družbe.

Graduates of FINI are society's developmental potential.