29.11.2018

Vabilo na Zimsko šolo FOŠ 2018: Poslovni coaching

Vabimo vas na Zimsko šolo FOŠ 2018: Poslovni coaching, ki bo potekala od 21. januarja. – 13. februarja 2019.  Na Zimski šoli se bodo prepletala najsodobnejša teoretična spoznanja številnih predavateljev kot tudi najnaprednejše praktične rešitve na področju coachinga. Ključen poudarek bo na pridobivanju uporabnih znanj. Dogodek organizira Fakulteta za organizacijske študije v sodelovanju z drugimi partnerji (Glotta Nova, VŠ GRM, FINI Novo mesto).

Namen:

• Pridobitev certifikata FOŠ: Animator poslovnega coachinga.
• Pridobitev mednarodnega certifikata INLPTA: Praktik coachinga.
• Na podlagi coachinga posamezniki/podjetja dosegajo više cilje, so dejavnejši, sprejemajo boljše odločitve in ustvarjalnejše uporabljajo svoje naravne notranje vire in sposobnosti.
• Mreženje z vodilnimi strokovnjaki iz področja poslovnega coachinga.
• Ogled najboljših praks praktikov poslovnega coachinga.
• Pridobitev idej za izboljšanje osebne odličnosti ter odličnosti poslovanja organizacij.
• Vsak udeleženec oblikuje predlog poslovnega coachinga matične organizacije izmed izbranih modelov: poslovni coaching, prodajni coaching, coaching za vodje, korporativni coaching, kolegialni coaching.

Z opravljeno šolo pridobite 6 ECTS, kar lahko uveljavljate kot priznavanje izbirnega predmeta (zunanja izbira).

Prijavo na Zimsko šolo 2019 oddate tukaj. Rok za prijavo je 14. januar 2019. Udeležba je za študente FINI brezplačna.

Več informacij o samem dogodku na spletni strani FOŠ: http://www.fos-unm.si/si/dejavnosti/poletno-zimske-sole/zimska-sola/2019/default.asp

Prisrčno vabljeni.

 

Diplomanti FINI predstavljajo razvojni potencial družbe.

Graduates of FINI are society's developmental potential.