5.5.2022

Webinar: RAZVOJ MIKROFLUIDNIH SISTEMOV ZA DOSTAVO VZORCEV PRI FEMTOSEKUNDNI KRISTALOGRAFIJI

Nadaljujemo z mesečnimi predavanji, ki jih pripravlja Sekcija za mehaniko v okviru Znanstveno raziskovalnih seminarjev FINI Novo mesto.

 

V sredo, 11. maja 2022, ob 17.00 vabljeni, da v spletnem okolju Zoom prisluhnete predavanju z naslovom RAZVOJ MIKROFLUIDNIH SISTEMOV ZA DOSTAVO VZORCEV PRI FEMTOSEKUNDNI KRISTALOGRAFIJI.

 

Predaval bo prof. Božidar Šarler s Fakultete za strojništvo, Univerze v Ljubljani in Inštituta za kovinske materiale in tehnologije.

 

Povezava do srečanja se nahaja v vabilu.

 

Za lažjo organizacijo vas prosimo, da svojo udeležbo potrdite na naslov George.Mejak@fmf.uni-lj.si

 

Vsebina predavanja:

Femtosekundni pulzi rentgenske svetlobe iz laserjev na proste elektrone (www.xfel.eu) zagotavljajo uklonske podatke iz bioloških vzorcev pred njihovim sevalnim uničenjem. Za popolno rekonstrukcijo strukture proteinskih makromolekul je potrebno posneti zelo veliko količino uklonskih slik, kar zahteva, da se postopek izvaja zaporedno z neprekinjeno dobavo vzorcev. Kristalizirani vzorci so zato tipično dostavljeni v žarek rentgenske svetlobe na podlagi plinsko fokusiranega mikro-curka z nosilno tekočino v kateri so dispergirani. Ti kristali, ki lahko vsebujejo tudi viruse, so običajno na voljo le v majhnih količinah. Zatorej je pomemben razvojni cilj projektiranja tovrstnih sistemov za dostavo vzorcev zmanjšanje porabe dragocenih vzorcev in pri tem hkrati pridobivanje visokokvalitetnih meritev tudi iz curkov tanjših od enega mikrona. To zahteva, da je mikro-curek čimbolj hiter, raven, tanek, stabilen ter karseda dolg. Ti pogoji morajo biti izpolnjeni tudi za zelo majhne pretoke, neodvisno od velikosti kristalov, njihove koncentracije ter nosilne tekočine. Predstavimo razvoj, ki temelji na podlagi računalniških simulacij in eksperimentalne validacije tovrstnih mikro-fluidnih sistemov za dostavo vzorcev ter občutljivostno študijo procesnih parametrov in snovnih lastnosti na njihovo obnašanje. Predstavimo raziskave in razvoj novih šob s plinskim in kapljevinskim fokusiranjem, šobe, ki proizvajajo tanke kapljevinske mikro-ploskve, pa tudi zasnovo povsem novo razvitih konvergentno-divergentnih šob ter šob s pospeševanjem kapljevine v električnem polju, ki bodo proizvajale še ustreznejše mikro-curke. Predstavljene raziskave so plod sodelovanja raziskovalcev iz Slovenije ter sodelavcev Center for Free-Electron Laser Science, DESY, Hamburg, Nemčija.  

Diplomanti FINI predstavljajo razvojni potencial družbe.

Graduates of FINI are society's developmental potential.