3.4.2023

Znanstvena monografija

 

Na Fakulteti za industrijski inženiring Novo mesto smo izdali znanstveno monografijo s področja mehanike. Naslov knjige Linearni in nelinearni valovi v mikrostrukturiranih trdninah: Homogenizacija in asimptotični pristopi je delo avtorjev I. V. Andrianov, J. Awrejcewicz in V. Danishevskyy.

Diplomanti FINI predstavljajo razvojni potencial družbe.

Graduates of FINI are society's developmental potential.