SA-FINI-28-03Statut
SA-FINI-5-04Pravilnik o ocenjevanju in preverjanju znanja študentov (UPB3)
SA-FINI-20-05Pravilnik o diplomski in magistrski nalogi
SA-FINI-20aNavodila za pisanje strokovnih in znanstvenih del (prehodno obdobje veljave samo do 31. 12. 2019)
SA-FINI-20a-02Navodila za pisanje strokovnih in znanstvenih del
SA-FINI-14-01Pravilnik o študentski izkaznici
Sprememba Pravilnika o študentski izkaznici
SA-FINI-32-01Pravilnik o anketiranju na FINI Novo mesto
SA-FINI-23-04Pravilnik o priznavanju pridobljenega znanja in spretnosti 
SA-FINI-7-01Pravilnik o disciplinski odgovornosti študentov
SA-FINI-25-02Pravilnik o izdaji diplom in potrdil o izobraževanju (Ur. l. RS, št. 66/2016)
Priloga 1 Diploma VS
Priloga 2 Diploma UN
Priloga 3 Diploma MAG
Priloga 4 Diploma DR
SA-FINI-30-01Pravilnik za študente s posebnim statusom
SA-FINI-22-03Pravilnik o izvajanju strokovne prakse študentov
SA-FINI-33-01Pravilnik o tutorstvu na FINI Novo mesto
SA-FINI-17-02Merila za vrednotenje dela visokošolskih učiteljev in sodelavcev
Priloga 1 Oblike in obseg pedagoškega dela
Priloga 2 Osebni letni načrt dela
Priloga 3 Poročilo o opravljenem delu za osnovno plačo
SA-FINI-18-05Merila za izvolitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstevnih delavcev in visokošolskih sodelavcev
Priloga 1 Področja za izvolitve v nazive
Priloga 2 Vloga za izvolitev v naziv
Priloga 3 Življenjepis kandidata
Priloga 4 Bibliografija
Priloga 5 Točkovalnik
Priloga 6 Seznam primerljivih revij – predlog
SA-FINI-24-04Merila za prehode med študijskimi programi (UPB3)
Priloga 1 Diferencialni izpiti za prehod iz višješolskih študijskih programov neposredno v 2. letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa Inženiring in vozila
SA-FINI-35-01Navodila za izvajanje izrednega študija in konzultacij v zmanjašnem obsegu
SA-FINI-31-03Pravilnik za občane
SA-FINI-08-01Pravilnik o znanstveno-raziskovalni dejavnosti
SA-FINI-13-02Pravilnik o založniški dejavnosti
Priloga 1 Tipska založniška pogodba
Priloga 2 Vloga za izdajo publikacije
Priloga 3 Naslovna stran publikacije
Priloga 4 Izjava strokovnega recenzenta
Priloga 5 Izjava tehničnega recenzenta
Priloga 6 Izjava lektorja
SA-FINI-27-03Pravilnik o mednarodni mobilnosti študentov in zaposlenih
SA-FINI-29-01Akt o organiziranosti in sistemizaciji delovnih mest
Priloga 1: Organigram
Priloga 2: Sistemizacija delovnih mest
SA-FINI-10-01Pravilnik o organizaciji in delu študentskega sveta
SA-FINI-09-01Pravilnik o prispevkih in vrednotenju stroškov
SA-FINI-21-01Pravilnik o varovanju osebnih in zaupnih podatkov
SA-FINI-12-03Poslovnik o sistemu spremljanja in zagotavljanja kakovosti na FINI Novo mesto
SA-FINI-26-01Pravilnik o delovanju Alumni kluba FINI Novo mesto
SA-FINI-34-01Etični kodeks FINI Novo mesto
SA-FINI-36-01Pravilnik o priznavanju tujega izobraževanja
SA-FINI-37-01Pravilnik o doktorskem študiju
SA-FINI-38a-01Pravilnik o podelitvi priznanj in častnih nazivov FINI Novo mesto
SA-FINI-39-01Pravilnik o demonstratorstvu
SA-FINI-40-01Pravilnik o vseživljenjskem izobraževanju

Obrazci


Nazaj na katalog dokumentov

Diplomanti FINI predstavljajo razvojni potencial družbe.

Graduates of FINI are society's developmental potential.