Poslanstvo

Poslanstvo Fakultete za industrijski inženiring Novo mesto je izvajanje inovativnih študijskih programov za izobraževanje v skladu z aktualnimi potrebami gospodarstva in negospodarstva na področju zahtevnih tehniških dejavnosti v nacionalnem in evropskem okolju. V izobraževalni proces in prakso fakulteta prenaša rezultate znanstveno raziskovalnega in strokovnega dela ter na ta način zagotavlja razvoj družbe s prenosom lastnega in globalnega znanja. Delovanje je usmerjeno v zagotavljanje visoke kakovosti in svobode ustvarjalnosti.

Vizija

Vizija Fakultete za industrijski inženiring Novo mesto je ambiciozen razvoj v priznano in prepoznavno visokošolsko institucijo na področju tehniških ved z osnovnim namenom razvoja stroke in trajnostnega razvoja ožjega in širšega okolja. Vizija vključuje usmeritev v doseganje visoke kakovostne ravni pedagoškega, znanstveno raziskovalnega in strokovnega dela, nenehno izboljševanje izobrazbene in akademske strukture zaposlenih in znanja diplomantov, razvoj inovativnih in mednarodno primerljivih študijskih in raziskovalnih programov ter intenzivno mednarodno sodelovanje z vpetostjo v globalni izobraževalni in raziskovalni prostor. Fakulteta bo delovala v smeri nenehnega prilagajanja pedagoških in znanstvenih vsebin potrebam gospodarstva in negospodarstva ter zagotavljanja konkurenčnosti družbe.

Vrednote

Izvajanje dejavnosti Fakultete za industrijski inženiring Novo mesto temelji na naslednjih vrednotah:

 • kakovost, inovativnost in razvojna usmerjenost,
 • konkurenčnost, prilagodljivost in odzivnost,
 • mednarodna usmerjenost,
 • znanje in akademska svoboda,
 • ustvarjalnost,
 • avtonomija,
 • integriteta,
 • sodelovanje,
 • zaupanje,
 • družbena in okoljska odgovornost,
 • visoki etični standardi,
 • zadovoljstvo vseh deležnikov.

Diplomanti FINI predstavljajo razvojni potencial družbe.

Graduates of FINI are society's developmental potential.