Kriminalistični inšpektor – pripravnik v Generalni policijski upravi, Nacionalnem forenzičnem laboratoriju, Oddelku za fizikalne preiskave

Diplomanti FINI predstavljajo razvojni potencial družbe.

Graduates of FINI are society's developmental potential.