Ponudba za kadrovsko štipendijo za študente in opravljanje strokovne prakse v podjetju Šumer d.o.o.

Diplomanti FINI predstavljajo razvojni potencial družbe.

Graduates of FINI are society's developmental potential.