Rezultat iskanja slik za arrs

Dinamika večslojnih konstrukcij: razvoj teoretičnih modelov in računalniških metod

Tip projekta: raziskovalni

Trajanje projekta: 01. 01. 2019 - 31. 12. 2020

Financer: Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS (ARRS)

Prijavitelj: Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto

Partnerji: St. Petersburg State University, Faculty of Mathematics and Mechanics, Russia

Nosilec projekta na FINI: doc. dr. Anatolij Nikonov

Opis:

V okviru projekta bomo preučevali dinamične procese v tankih plastovitih strukturah izpostavljenih različnim tipom obremenjevanja. Večslojne konstrukcije, ki se uporabljajo v sodobnih industrijskih aplikacijah, so pogosto podvržene intenzivnim dinamičnim obremenitvam, ki lahko drastično vplivajo na njihovo funkcionalnost. To povečuje interes za modeliranje kompozitnih strukturnih elementov, ki vsebujejo lahke komponente. Iz tega sledi, da je potreben razvoj zahtevnih prodornih teorij in robustnih računalniških metod, ki vključujejo natančne izračune ter kvalitativne interpretacije spektrov nihanj kot tudi pripadajočih polj pomikov in napetosti.

Mehanika plastovitih materialov vključno s sendvič strukturami, a brez posebnega poudarka
na problemih z izrazito kontrastnimi lastnosti, je bila temeljito raziskana. V zadnjem obdobju je
v obstoječi literaturi poudarjeno, da je glavni predmet raziskav nabor parametrov problema, pri
katerih najnižja strižna resonančna frekvenca teži k nič na meji izrazite kontrastnosti. Ta mejna
frekvenca navidezno določa zgornjo mejo frekvenčne domene, v okviru katere je primerna in
uporabna asimptotična formulacija, ki je izhodiščno sicer usmerjena v statične probleme.
Interpretacija numeričnih rešitev v konstrukcijski dinamiki vključno z rezultati 3D MKE analiz ni
vedno trivialna in pogosto zahteva precej preudarjen fizikalni in matematični vpogled. To je še
posebej res pri močno nehomogenih plastovitih tankih ploščah, ko direktna numerična
obravnava lahko povzroči velike probleme pri računanju.

Končni cilj predlagane raziskave je razvoj konsistentnih 2D dinamičnih modelov za plastovite
močno nehomogene strukture. Ta kompleksen in zahteven problem potrebuje razjasnitev in
poznavanje analitičnih, računskih in eksperimentalnih vidikov dinamičnega obnašanja
plastovitih struktur s poudarkom na interakciji strižnih in upogibnih valov.

Projekt je financiran s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS).

Diplomanti FINI predstavljajo razvojni potencial družbe.

Graduates of FINI are society's developmental potential.