Industrija 4.0 - razvoj delavnic za mladino

Tip projekta: raziskovalno-izobraževalni

Trajanje projekta: 01. 03. 2017 - 31. 07. 2017

Financer: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS; Evropska komisija - Evropski socialni sklad

Prijavitelj: Fakulteta za organizacijske študije, nosilec: prof. dr. Boris Bukovec

Partnerji: Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto, Visoka šola za upravljanje podeželja Grm Novo mesto, Razvojni center Novo mesto, Svetovanje in razvoj d.o.o., JAPINA, raziskovanje in razvoj d.o.o.

Nosilec projekta na FINI: izr prof. dr. (Združene države Amerike) Annmarie Gorenc Zoran

Opis:

Namen izvedbe projekta Industrija 4.0 – razvoj delavnic za mladino je spodbujanje krepitve sodelovanja in povezovanja visokošolskega sistema z okoljem (gospodarstvo, negospodarstvo), izvajanje modelov odprtega in prožnega prehajanja med izobraževanjem in gospodarstvom ter družbenim okoljem. Ob partnerskem sodelovanju visokošolskih zavodov z (ne)gospodarstvom bo 6 študentov pridobilo konkretne in praktične
izkušnje že med izobraževanjem. Mladi bodo razvijali znanja, potrebna za neposredno udejstvovanje pri uresničevanju idej, razvijali bodo podjetnost in ustvarjalnost. Z navedenimi aktivnostmi se bodo študenti opremili s kompetencami, potrebnimi za lažji prehod iz izobraževanja na trg dela.

Projekt je bil izbran na javnem razpisu Projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju – Po kreativni poti do znanja 2016/2017. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Diplomanti FINI predstavljajo razvojni potencial družbe.

Graduates of FINI are society's developmental potential.