Internacionalizacija slovenskega visokega šolstva

Tip projekta: organizacijsko-izobraževalni

Trajanje projekta: 01. 06. 2016 - 08. 11. 2017

Financer: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS

Prijavitelj: Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto

Partnerji: /

Nosilec projekta na FINI: doc. dr. Urška Florjančič

Opis:

Eden od ključnih stebrov vizije FINI Novo mesto je razvijati intenzivno mednarodno sodelovanje z vpetostjo v globalni izobraževalni in raziskovalni prostor. S spodbujanjem mobilnosti in z internacionalizacijo raziskovalne in izobraževalne dejavnosti našega zavoda se nam odpirajo nove priložnosti kot so izmenjava in pridobivanje novih znanj, izboljšanje medosebnih, komunikacijskih in kulturnih kompetenc, krepitev zaposljivosti diplomantov ter posodabljanje študijskih programov v skladu z najnovejšimi trendi in spoznanji.

 

Izmenjava in pridobivanje novih znanj sta ključnega pomena pri izvajanju znanstveno raziskovalnega sodelovanja naše fakultete z industrijskimi podjetji dolenjske regije, ki so močno zastopana na evropskem in svetovnem trgu, kot so na primer Revoz d.d., Krka d.d., TPV d.d., Adria Mobil, d.d. itd. V to sodelovanje nameravamo vključevati tuje študente ter visokošolske učitelje in raziskovalce.

Cilj predlaganega projekta je spodbuditi aktivno mednarodno sodelovanje v regiji ter vzpostaviti nova perspektivna tuja partnerstva. Obenem želimo razviti mehanizme, ki bodo fakulteto spodbujali k nenehnemu izboljševanju kakovosti in učinkovitosti pri izvajanju študijskih programov ter pospeševanju njihove vpetosti v mednarodni prostor. S tega vidika bo
projekt nedvomno prispeval k izboljšanju znanstveno raziskovalnega nivoja fakultete.

Diplomanti FINI predstavljajo razvojni potencial družbe.

Graduates of FINI are society's developmental potential.