Rezultat iskanja slik za arrs logo

 

Lastnosti ognjevarnega poliamida 6 z zornega kota računalniških simulacij in eksperimentalnega dela

Tip projekta: raziskovalni

Trajanje projekta: 01. 01. 2019 - 31. 12. 2019

Financer: Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS (ARRS)

Prijavitelj: Kemijski inštitut, Odsek za elektrokemijo materialov

Partnerji: Institutute of Macromolecular Compounds, St. Petersburg, Russia

Nosilec projekta na FINI: doc. dr. Anatolij Nikonov

Opis:

Alifatski poliamid (PA) so polimeri ki omogočajo izdelavo visoko
tehnoloških vlaken, ki predstavljajo razred najbolj pomembnih inženirskih termoplastov in surovin za proizvodnjo tekstilnih vlaken. Pomanjkljivost PA je inherentna vnetljivost, ki omejuje njegovo uporabo pri proizvodnji tekstilnih vlaken za tehnične namene, kjer ima zaščita pred ognjem velik ekonomski potencial. Še vedno ni na voljo trajnostnega komercialnega negorljivega poliamida 6, ki bi zagotavljal učinkovito ognjevarno (FR) zaščito za PA6 vlakna. Cilj dvostranskega sodelovanja je ustvariti nova znanstvena spoznanja, ki omogoča: (i) vpogled v obnašanje PA in mehanizmov ognjevarne zaščite, (ii) razvoj novih trajnostnih kompozitnih materialov PA / FR s sintezo novih FR molekul, co-monomerov in polimeri, (iii) v velikem obsegu in površinsko vključitev novih FRS v PA vlaken in tkanin, ter (iv) preiskava FR procesov, ki se pojavljajo v PA materialov z različnimi poskusnimi in računskih metod. Rezultati projekta bodo znatno prispevali k znanosti in tehnologiji na področju polimernih materialov FR. Razvoj od FR vlaken PA bo omogočilo preboj na področju proizvodnje FR varnih visokotehnoloških izdelkov.

Dobljeni eksperimentalni in teoretični rezultati bodo uporabljeni za izvedbo metodologij, ki jih bo slovenska raziskovalna skupina razvila pri raziskavah obnašanja PA in FR mehanizmov, in sintezi novih FR molekul, ko-monomerov in polimerov. Takšen pristop bo pokazal dopolnjevanje strokovnega znanja obeh
raziskovalnih skupin.

Projekt je financiran s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS).

Diplomanti FINI predstavljajo razvojni potencial družbe.

Graduates of FINI are society's developmental potential.