Mednarodni projekt za dodeljevanje spodbud v okviru iniciative Eureka s projektom VISNEV (Visually Augmented Analysis of Complex Information Structures Evolving in Socio-technical Systems)

Tip projekta: raziskovalni

Trajanje projekta: 01. 01. 2013 - 31. 12. 2013

Financer: sofinanciran pri Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo RS, sklep št. 4300-2/2013/235, 5.7.2013.

Prijavitelj:

Partnerji:

Nosilec projekta na FINI:

Opis:

Namen projekta je sledljivost dinamike informacij pri razvoju kompleksih sistemov.

Diplomanti FINI predstavljajo razvojni potencial družbe.

Graduates of FINI are society's developmental potential.