Razvoj metodologije karakterizacije reoloških lastnosti tankih plasti

Tip projekta: raziskovalni

Trajanje projekta: 01. 10. 2016 - 30. 09. 2018

Financer: Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS (ARRS)

Prijavitelj: Kemijski inštitut, Ljubljana

Partnerji: Saratov State University, Department of Mathematical Theory of Elasticity and Biomechanics

Nosilec projekta na FINI: doc. dr. Anatolij Nikonov

Opis:

Predlagan bilateralni projekt je usmerjen h karakterizaciji reoloških lastnosti premazov in tankih filmov v dveh neodvisnih načinih vzbujanja. Različni materiali v obliki filmov, tankih plasti, polimernih gelov in prevlek se uporabljajo v različnih inženirskih procesih in industrijskih aplikacijah. Poznavanje njihovih dinamičnih in mehanskih lastnosti je velikega pomena za izboljšanje funkcionalnosti različnih produktov.

Cilj predlaganega bilateralnega projekta je razvoj novih metodologij za celostno določitev
nateznih in strižnih lastnosti tankih plasti (slojev) na podlagi meritev, opravljenih na
komercialnih inštrumentih.

Predlagana vsebina bilateralnega projekta zajema razvoj metodologij za karakterizacijo
reoloških in mehanskih lastnosti tekočih, poltrdnih materialov in trdnih tankih plasti z uporabo znanj ter praktičnih izkušenj obeh skupin. Projekt, ki predstavlja integracijo temeljnih in aplikativnih raziskav, bistveno prispeva k izmenjavi obstoječega znanja in izkušenj obeh raziskovalnih skupin na področju reologije.

Diplomanti FINI predstavljajo razvojni potencial družbe.

Graduates of FINI are society's developmental potential.