Razvoj novih oblik študija preko mobilnosti visokošolskih učiteljev FINI

Tip projekta: izobraževalno-raziskovalni

Trajanje projekta: 01. 03. 2018 - 31. 05. 2018

Financer: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS

Prijavitelj: Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto

Partnerji: St. Petersburg State University, Faculty of Mathematics and Mechanics

Nosilec projekta na FINI: doc. dr. Anatolij Nikonov

Opis:

Eden od ključnih stebrov vizije FINI je razvijati intenzivno mednarodno sodelovanje z vpetostjo v globalni izobraževalni in raziskovalni prostor. S spodbujanjem mobilnosti in internacionalizacijo izobraževalne dejavnosti našega zavoda se nam odpirajo nove priložnosti kot so izmenjava in pridobivanje novih znanj in dobrih praks, izboljšanje kompetenc, krepitev zaposljivosti diplomantov ter posodabljanje študijskih programov v skladu z najnovejšimi trendi in spoznanji. Izmenjava in pridobivanje novih znanj sta ključnega pomena pri izvajanju znanstveno raziskovalnega sodelovanja naše fakultete z industrijskimi podjetji dolenjske regije.

S predlaganim projektom skušamo ustanoviti znanstveno sodelovanje med raziskovalno skupino Fakultete za industrijski inženiring Novo mesto in raziskovalno skupino Fakultete za matematiko in mehaniko Državne univerze v Sankt Peterburgu, s katerim lahko naprej izvajamo temeljne raziskave na področju mehanike in materialov, ki jih bomo dopolnili s prijavo skupnih mednarodnih aplikativnih projektov.

V okviru projekta predavatelji FINI na tuji univerzi v Rusiji (Sankt Peterburg) preko sodelovanja s tujimi predavatelji izboljšujejo metodologijo pedagoškega procesa na domači fakulteti s poudarkom na sodelovanju akademskih inštitucij z industrijo, obenem pa oblikovali nove raziskovalne vsebine za izvajanje študijskih programov in potencialnih skupnih raziskovalnih projektov. S tega vidika projekt nedvomno prispeva k izboljšanju znanstveno raziskovalnega nivoja fakultete. Tekom izvajanja mobilnosti visokošolskih učiteljev FINI na Fakulteti za matematiko in mehaniko Državne univerze v Sankt Peterburgu se učitelji vključujejo v
sodelovanje z učitelji na tuji univerzi v neposrednem pedagoškem procesu pri predmetih akreditiranih študijskih programov prve in druge stopnje, in sicer pri izvajanju predavanj, laboratorijskih vaj ter seminarjev.

Projekt je bil izbran na javnem razpisu Mobilnost slovenskih visokošolskih učiteljev 2017-2018. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega
sklada (www.eu-skladi.si).

Diplomanti FINI predstavljajo razvojni potencial družbe.

Graduates of FINI are society's developmental potential.