Na Fakulteti za industrijski inženiring Novo mesto od leta 2016 intenzivno krepimo znanstveno raziskovalno dejavnost s pridobivanjem novih raziskovalno razvojnih projektov, z vzpostavljanjem močne mednarodne mreže z vrhunskimi raziskovalci in priznanimi inštitucijami, s sodelovanjem z lokalno industrijo ter z uvajanjem študentov v znanstveno raziskovalno delo na fakulteti.

V zadnjih dveh letih smo oblikovali močno raziskovalno skupino, ki deluje na fakulteti v okviru Inštituta za znanstveno-raziskovalno dejavnost (IZRD) pod vodstvom prof. dr. Juliusa Kaplunova ob sodelovanju raziskovalcev s Keele University iz Velike Britanije (prof. Graham Rogerson, dr. Danila Prikazchikov, dr. Ludmila Prikazchikova) in raziskovalcev s FINI Novo mesto. Posebno pozornost namenjamo aplikativnim raziskavam v sodelovanju z lokalno industrijo in integraciji vrhunskih akademskih znanj z razvojnimi izzivi v podjetjih Dolenjske regije, npr. TPV d.o.o. in SiEVA d.o.o. V preteklem obdobju smo pripravili več delavnic, seminarjev, predavanj in znanstvenih konferenc s ciljem prenosa specifičnih temeljnih akademskih znanj v svet inženirstva ter oblikovanja novih pristopov k iskanju inovativnih trajnostno naravnanih razvojnih rešitev.

Aktivno medsebojno sodelovanje med našo raziskovalno skupino in inženirskimi partnerji nam omogoča, da skupaj oblikujemo nove raziskovalno razvojne izzive, ki jih bomo reševali z uvajanjem vrhunskih temeljnih in empiričnih znanj z interdisciplinarnih področij, ki so potrebna za izboljšanje funkcionalnosti izdelkov in tehnologij.

Diplomanti FINI predstavljajo razvojni potencial družbe.

Graduates of FINI are society's developmental potential.