domov nazaj natisni pošlji stran facebook SI EN SR

DOGODKI

 

Znanstveno raziskovalni seminarji FINI

Znanstveno raziskovalni seminarji na Fakulteti za industrijski inženiring Novo mesto so namenjeni predstavitvam vsebin, s katerimi širimo znanja in kompetence na naši fakulteti in v širšem družbenem prostoru. Na seminarjih bodo raziskovalci FINI predstavljali svoje dosežke in rezultate na znanstveno raziskovalnem področju. Obenem bodo priložnost dobili študenti, domači in tuji predavatelji ter gostje, ki želijo z nami vzpostaviti sodelovanje in prispevati v zakladnico znanj in novih raziskovalno-razvojnih izzivov. Z ozirom na vsebino znanstveno raziskovalnega seminarja bo na nekatere dogodke povabljena širša javnost, drugi pa bodo organizirani z interno udeležbo.

Organizatorja FINI seminarjev:

doc. dr. Anatolij Nikonov, anatolij.nikonov@fini-unm.si

doc. dr. Urška Florjančič, urska.florjancic@fini-unm.si

 

3. 4. 2019

Danilo Jereb: ZMANJŠANJE TEŽE KONSTRUKCIJSKIH ELEMENTOV Z UVAJANJEM HIBRIDNIH STRUKTUR

 

Na FINI seminarju je študent 2. letnika Fakultete za industrijski inženiring Novo mesto Danilo Jereb predstavil rezultate svoje raziskave v okviru diplomskega dela. Raziskava je namenjena razvoju in preizkušanju tehnične rešitve za izdelavo hibridnih konstrukcijskih elementov. Ključen izziv avtomobilske industrije je zmanjševanje mase vozila. Ena izmed tehničnih rešitev za zmanjševanje mase konstrukcijskih elementov je izdelava hibridnih delov, sestavljenih iz kovinskih in nekovinskih materialov. Spajanje različnih materialov se pogosto uporablja v različnih inženirskih aplikacijah, vključno z avtomobilsko industrijo. Eksperimentalna analiza na osnovi izvedenih nateznih in upogibnih testov je pokazala prednosti in slabosti različnih načinov spajanja materialov, ki izkazujejo drastično različne mehanske lastnosti.

2. 4. 2019

Georgios Kordogiannis: REVIEWING THE PRESENT “STATE OF THE ART” OF INTERNATIONAL PATENTS RELATED TO NON-DESTRUCTIVE TESTING METHODS

 

Dr. Georgios Kordogiannis gave a short introduction concerning non-destructive testing methods for complex geometries, followed by a review of the international patents on this field in the past two decades. In the first part of the seminar, the focus was on presenting the main categories and general trends of these methods, such as eddy current, ultrasonic, optical etc. In the second part, the focus was on trends in optical methods, such as holographic interefometry, electronic speckle pattern interferometry and shearography. Representative examples were presented. The outcome of searching the international patent databases was also discussed within the frame of FINI Research Team for EAGLE Project.

27.3.2019

Anatolij Nikonov: PREDSTAVITEV STATUSA RAZISKOVALNIH PROJEKTOV V OKVIRU DEJAVNOSTI RAZISKOVALNEGA INŠTITUTA IZRD

 

 

Na FINI seminarju je namestnik predstojnika Inštituta za znanstveno-raziskovalno dejavnost kot notranje organizacijske enote Fakultete za industrijski inženiring Novo mesto dr. Anatolij Nikonov predstavil pregled in status raziskovalnih projektov, ki se aktivno izvajajo na inštitutu. Obenem je izpostavil, da se je del raziskovalnih aktivnosti na FINI Novo mesto v zadnjih dveh letih značilno povečal, kar se odraža v okrepitvi raziskovalne skupine inštituta in se pozna pri promociji fakultete v povezavi s pedagoškimi aktivnostmi, pri katerih bolj aktivno vključujemo naše študente v raziskave.

 

5. 3. 2019

Miron Drobnis: CONCEPT OF INCORPORATING ADVANCED SENSOR SYSTEM FOR THE 3D CONTROL OF THE GEOMETRY OF COMPLEX PRODUCTS INTO THE SMART FACTORY ENVIRONMENT

  Na 5. FINI seminarju je Miron Drobnis, sodelujoči raziskovalec na projektu EAGLE, predstavil temeljna stališča in smernice za razvoj okolja, ki je potrebno za delovanje t.i. tovarn prihodnosti oz. “smart factories”. Izpostavil je nekatere izzive, ki jih je potrebno upoštevati pri načrtovanju koncepta uvajanja posameznega elementa v industrijsko okolje pametne tovarne. V diskusiji smo sodelujoči raziskovalci na projektu opredelili naslednje korake pri izvajanju projekta.
7.1.2019

Julius Kaplunov: THE LOWEST VIBRATION MODES OF STRONGLY INHOMOGENEOUS ELASTIC STRUCTURES

 

Dynamic analysis of elastic structures composed of alternating stiff and soft parts is of interest for many high-tech domains, including design of lightweight layered composites and manufacturing of soft robots. For such structures, the lowest vibration modes correspond to almost rigid motions of their stiff elements. Explicit approximate formulae are derived for the eigen frequencies and eigen forms of multicomponent rods, which are also relevant to thickness vibration of multi-layered plates.

18.12.2018

Anatolij Nikonov: VEČPARAMETRIČNA DINAMIČNA ANALIZA "LIGHTEIGHT" ELASTIČNIH LAMINATOV

  Na 3. FINI seminarju je dr. Anatolij Nikonov predstavil rezultate raziskave, ki je izvedena v okviru aktivnosti na temeljnem raziskovalnem ARRS projektu J2-9224. Raziskava je namenjena večparametrični asimptotični analizi disperzije valovanj v elastičnih večslojnih ploščah z izrazito kontrastnimi materialnimi lastnostmi slojev. Analiza je izvedena na osnovi aproksimacije disperzijskih Rayleigh-Lambovih enačb in služi optimizaciji nizkofrekvenčnih spektrov nihanj. Asimptotične aproksimacije na primeru troslojne plošče s kontrastnimi parametri so pokazale, da je poleg osnovne lastne oblike nihanj prisotna tudi prva nizkofrekvenčna harmonika nihanj. Dobljeni rezultati obravnavajo posebnosti karakteristik vibracijskih spektrov, značilnih za lahke večplastne konstrukcijske elemente.
11.12.2018

Urška Florjančič: NAPREDNI SENZORSKI SISTEM ZA 3D KONTROLO GEOMETRIJE KOMPLEKSNIH PREDMETOV V TOVARNAH PRIHODNOSTI

  Na 2. FINI seminarju je doc. dr. Urška Florjančič predstavila motivacijo in predlog načrtovanih aktivnosti, ki jih bo raziskovalna skupina FINI izvajala kot sodelujoči raziskovalni partner na projektu z naslovom “Napredni senzorski sistem za 3D kontrolo geometrije kompleksnih predmetov v tovarnah prihodnosti”, podprtim s sofinanciranjem MIZŠ in EU ESRR v okviru javnega razpisa Spodbujanje izvajanja raziskovalno-razvojnih projektov (TRL 3-6). Raziskovalka je povzela zasnovo tehničnega dela raziskav in razvoja na projektu in izpostavila odprta vprašanja o strokovnih vsebinah. Sledila je diskusija s sodelavci na projektu o dosedanjih izsledkih pri pregledu nedestruktivnih merilnih metod ter o nadaljnih raziskovalnih korakih.
15.11.2018

Jože Pernar: VETROVNIK KOT UČNI IN RAZISKOVALNI PRIPOMOČEK

 

Na 1. FINI seminarju je mag. Jože Pernar, učitelj fizike in strojništva na Gimnaziji Krško in na Šolskem centru Krško Sevnica, predstavil svoj inovativen način učenja in podajanja znanstveno-raziskovalnih elementov dijakom. Na primeru razvoja vetrovnika od ideje do uporabe je pokazal, kako lahko odličen pedagog in raziskovalec z veliko zagnanostjo našo mladino opremi z raznolikimi kompetencami, ki jih človek potrebuje na poti svojega odraščanja in iskanja poklicne in osebne poti.

 

 

Akademski večeri

Akademski večeri predstavljajo nadaljevanje večletne tradicije Društvenih tematskih večerov Dolenjske akademske pobude - DAP, ki so v naši regiji postali prepoznaven prostor za razvijanje in animiranje akademskega razmišljanja.

DAP-u so se kot soorganizatorji pridružili tudi Univerzitetno in raziskovalno središče Novo mesto (URS), Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu (FIŠ), Fakulteta za industrijski inženiring, Novo mesto (FINI) in Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu (FOŠ). Tako bodo akademski večeri potekali v mesečni frekvenci in sicer vsako tretjo sredo v mesecu v Mali dvorani Kulturnega centra Janeza Trdine (KCJT).

Akademski večeri ponujajo priložnost za predstavitev razmišljanj zanimivih gostov, izmenjavo mnenj in prijetnega druženja. Z Akademskimi večeri želimo prispevati tudi k razvoju takega stanja duha, ki bi izražal željo po zaokrožitvi visokošolskega prostora naše regije v Univerzo v Novem mestu.

Akademski forumi

Akademski forumi z letom 2011 postajajo nova oblika skupnega delovanja ključnih akterjev univerzitetnega prostora v Novem mestu. Izvajali jih bomo v polletni frekvenci, vsebinsko pa predstavljajo organsko nadgradnjo mesečno izvajanih Akademskih večerov.

Poslanstvo akademskih forumov prepoznavamo v prispevanju k nenehnemu izboljševanju ustvarjalnih potencialov naše regije. Trudili se bomo izbirati teme, ki bodo aktualne, zanimive in strateško pomembne.

Akademske forume bomo izvajali v obliki enodnevnih posvetovanj, okroglih miz, konferenc in delovnih srečanj. Ob zaključku vsakega foruma bo oblikovan povzetek ugotovitev, sklepov in usmeritev, s ciljem prispevanja k hitrejšemu in uravnoteženemu trajnostnemu razvoju naše regije.

11.4.2016 AKADEMSKI VEČER: Kemija je del mojega življenje
Na tokratnem 33. akademskem večer smo gostili prof. dr. Miho Japlja, ki je predstavil svoj obsežni raziskovalni opus v predavanju z naslovom Kemija je del mojega...
več
3.4.2015 AKADEMSKI VEČER: Robotika v Sloveniji
Tokrat smo na 32. akademskem večeru na temo Robotike v Sloveniji gostili akademika prof. dr. Tadeja Bajda, predsednika SAZU.
več
18.11.2014 OKROGLA MIZA: Ustanavljanje Univerze v Novem mestu
Univerzitetni prostor Novo mesto je v sklopu 31. akademskega večera v ponedeljek, 17. novembra 2014, v svetniški dvorani Mestne občine Novo mesto (Rotovž),...
več
12.5.2014 AKADEMSKI VEČER: Kako usmerjati dvig dodane vrednosti?
Tokratni 30. Akademski večer z naslovom "Kako usmerjati dvig dodane vrednosti?" je potekal v organizaciji društva Dolenjska akademska pobuda. Predavala sta mag.
več
7.3.2014 POSVETOVANJE 2014: KAJ BO UNIVERZA V NOVEM MESTU PONUDILA GOSPODARSTVU IN REGIJI
Akademski forum - posvetovanje
več
3.3.2014 AKADEMSKI VEČER: Razvoj in inovacije v Gorenju d.d.
Tokratni 29. Akademski večer z naslovom "Razvoj in inovacije v Gorenju d.d." je potekal v organizaciji društva Dolenjske akademske pobude.
več
25.11.2013 AKADEMSKI VEČER: Javna razprava o predlogu Zakona o visokem šolstvu
Tokratni 28. Akademski večer je potekal v obliki okrogle mize, kjer so zainteresirani deležniki predstavili in izmenjali poglede na besedilo zakona o visokem...
več
7.10.2013 AKADEMSKI VEČER: Inovacije, vodenje in podjetništvo
Tokratni 27. Akademski večer z naslovom "Inovacije, vodenje in podjetništvo" je potekal v organizaciji Dolenjske akademske pobude. Predaval je prof. dr.
več
18.6.2013 AKADEMSKI VEČER: Razpet med znanostjo in gospodarstvom
Tokratni 26. Akademski večer z naslovom "Razpet med znanostjo in gospodarstvom" je potekal v organizaciji Dolenjske akademske pobude. Predaval je prof. dr.
več
22.4.2013 POSVETOVANJE 2013: Inovativni pristopi k regionalnemu razvoju Bele krajine, Dolenjske, Kočevsko-Ribniškega in Posavja - TEŽAVE IN PASTI PRI USTVARJANJU UNIVERZE V REGIJI ODLIČNOSTI
Akademski forum - posvetovanje
več
19.3.2013 AKADEMSKI VEČER: Kakovost vina v vinorodni deželi Posavje in vinska kultura
Tokratni 25. akademski večer z naslovom "Kakovost vina v vinorodni deželi Posavje in vinska kultura" je potekal v organizaciji Dolenjske akademske pobude.
več
17.12.2012 AKADEMSKI VEČER: Vedenje polimerov pri ekstremnih obremenitvah
Tokratni 24. akademski večer z naslovom "Vedenje polimerov pri ekstremnih obremenitvah" je potekal v organizaciji Dolenjske akademske pobude.
več
22.11.2012 AKADEMSKI VEČER: Univerza v regiji odličnosti
Tokratni 23. akademski večer z naslovom "Univerza v regiji odličnosti" je potekal v organizaciji Dolenjske akademske pobude. Predaval je prof. ddr. Janez Usenik.
več
30.5.2012 AKADEMSKI VEČER: Težnost in beztežnost: škodljivi vplivi breztežnosti na človeški organizem - adaptacije imajo meje
Tokratni 22. akademski večer z naslovom "Težnost in beztežnost: škodljivi vplivi breztežnosti na človeški organizem - adaptacije imajo meje " je potekal v...
več
18.4.2012 AKADEMSKI VEČER: Vitki razvoj - hitro, učinkovito in poceni od znanja do izdelka
Tokratni 21. akademski večer z naslovom "Vitki razvoj - hitro, učinkovito in poceni od znanja do izdelka" je potekal v organizaciji Dolenjske akademske pobude.
več
3.4.2012 AKADEMSKI VEČER: Računalniška analiza šahovskih prvakov
Tokratni 20. akademski večer z naslovom "Računalniška analiza šahovskih prvakov" je potekal v organizaciji Dolenjske akademske pobude. Predaval je prof. dr.
več
1.3.2012 POSVETOVANJE 2012: Inovativni pristopi k regionalnemu razvoju Bele krajine, Dolenjske, Kočevsko-Ribniškega in Posavja - ustvarjanje čezmejne regije odličnosti
Akademski forum - Posvetovanje
več
29.2.2012 AKADEMSKI VEČER: Sistemi vodenja in poslovna odličnost – razvojna pot podjetja TPV
14. februarja 2012 je Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu organizirala 19. akademski večer. V Mali dvorani Kulturnega centra Janeza Trdine sta...
več
26.1.2012 AKADEMSKI VEČER: Eksperimenti v naravoslovju
Predstavitev zanimivih eksperimentov iz naravoslovja
več
16.1.2012 AKADEMSKI VEČER: Inovativni razvojni modeli v lokalnih skupnostih
Predavanje Ruperta Goleta z naslovom Inovativni razvojni modeli v lokalnih skupnostih.
več
13.1.2012 AKADEMSKI VEČER: Brez ponavljanj v Hanojskem stolpu
Problem Hanojskega stolpa je eden najbolj znanih problemov rekreacijske matematike.
več
10.10.2011 AKADEMSKI VEČER: Noč raziskovalcev
Septembrski akademski večer je potekal kot del Noči raziskovalcev.
več
24.6.2011 AKADEMSKI VEČER: (Pre)drzna Slovenija. Nacionalni program visokega šolstva: kaj sedaj?
Predavanje izr. prof. dr. Boruta Rončevića o Nacionalnem programu visokega šolstva
več
26.5.2011 AKADEMSKI VEČER: Inovativna avtomobilska industrija
Inovativna avtomobilska industrija
več
15.4.2011 AKADEMSKI VEČER: Univerzalna odličnost in združene rastoče knjige sveta
Dr. Janez Gabrijelčič, idejni vodja Foruma odličnost in mojstrstva ter projekta Rastoča knjiga, je na 12. akademskem večeru predstavil pomembnost slovenske knjige v daljni in bližnji preteklosti.
več
29.3.2011 AKADEMSKI VEČER: Za Slovenijo je sodobna predelava lesa edinstvena priložnost za izhod iz krize
Predavatelj prof. dr. Franc Pohleven je predstavil sodobno predelavo lesa kot edinstveno priložnost Slovenije za izhod iz krize
več
17.2.2011 POSVETOVANJE 2011: Inovativni pristopi k regijskemu razvoju Bele krajine, Dolenjske in Posavja - prispevek k univerzitetnemu prostoru
Paneli in razprave o možnih in potrebnih inovativnih usmeritvah povezanega in trajnostnega regionalnega razvoja.
več
26.1.2011 AKADEMSKI VEČER: Funkcijsko slikanje živčevja: nova spoznanja o delovanju možganov
Predavatelj asist. dr. Blaž Koritnik, dr. med. je predstavil tematiko s področja nevroznanosti
več
22.12.2010 AKADEMSKI VEČER: Zemanta, od Ljubljane do San Francisca
Andraž Tori, soustanovitelj in tehnični direktor mladega podjetja Zemanta je predstavil njihov vodilni istoimenski izdelek od ideje do izvedbe
več
22.11.2010 AKADEMSKI VEČER: Dekanska konferenca in Gospodarski forum
Okrogli mizi v sklopu konference URS Novo mesto
več
13.10.2010 AKADEMSKI VEČER: Osnutek Nacionalnega programa visokega šolstva 2011 - 2020
Predstavitev in razprava o osnutku NPVŠ 2011 - 2020
več
15.9.2010 AKADEMSKI VEČER: Zakaj je klasični liberalizem ekonomska politika uspešnih
Predavatelj mag. Rado Pezdir je predstavil aktualno tematiko in med obiskovalci sprožil živahno razpravo.
več
25.5.2010 AKADEMSKI VEČER: Kakovost visokega šolstva
Majski akademski večer je potekal v torek, 25. maja 2010 ob 17.00 uri v Mali dvorani KC Janeza Trdine, Novi trg 5, Novo mesto, in sicer je razprava tekla o zagotavljanju kakovosti visokega šolstva, ki jo je vodila predavateljica izr. prof. dr. Mojca Novak, v. d. direktorja Nacionalne agencije RS za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS)
več
14.4.2010 AKADEMSKI VEČER: Farmacevtske učinkovine gliv
V sredo, 14. aprila 2010, ob 16.30 uri je v Mali dvorani KC Janeza Trdine, Novi trg 5, Novo mesto, red. prof. dr. Marin Berovič predstavil tematiko z naslovom: Farmacevtske učinkovine gliv.
več
24.3.2010 AKADEMSKI VEČER: Lokalna in regionalna razvojna jedra
V sredo, 24. marca 2010, ob 17. uri je v Mali dvorani KC Janeza Trdine, Novi trg 5, Novo mesto, red. prof. dr. Frane ADAM predstavil tematiko z naslovom: Lokalna in regionalna razvojna jedra. Dogodka se je udeležilo okoli 60 obiskovalcev.
več
24.2.2010 AKADEMSKI VEČER: Biometrija - med varnostjo in zasebnostjo
V sredo, 24. februarja 2010, je v Mali dvorani KC Janeza Trdine izr. prof. dr. Miroslav Bača predstavil tematiko z naslovom: Biometrija - med varnostjo in zasebnostjo.
več
20.1.2010 AKADEMSKI VEČER: Izrabljanje e-rešitev in e-storitev za povečanje konkurenčnosti čezmejne e-regije v okolju živih laboratorijev
V sredo, 20. januarja 2010, je v Mali dvorani KC Janeza Trdine prof. dr. Jože GRIČAR predstavil tematiko z naslovom: Izrabljanje e-rešitev in e-storitev za povečanje konkurenčnosti čezmejne e-regije v okolju živih laboratorijev
več
22.4.2009 Četrti društveni tematski večer - Biološka zdravila
Društveni tematski večer z prof. dr. Jankom Kosom
več
19.3.2009 Tretji društveni tematski večer - Nanotehnologija
Društveni tematski večer DAP s prof. dr. Borisom Orlom
več
22.4.2008 Drugi društveni tematski večer - Organska kemija med znanostjo in prakso
Tokrat smo za uvodnega animatorja naprosili akademika prof. dr. Branka Stanovnika
več
15.1.2008 Prvi društveni tematski večer - Slovenije pred izzivi okoljske globalizacije
Društvo DAP je organiziralo srečanje z prof. dr Dušanom Plutom
več

Pošlji prijatelju