domov nazaj natisni pošlji stran facebook SI EN SR

Raziskave in projekti

Če želite sodelovati z nami v naših projektih, vas zanima določena raziskava oz. imate idejo za raziskavo/projekt, prosimo kontaktirajte nas na telefonsko številko +386 (0) 7 39 32 206 ali pišite na e-naslov: referat@fini-unm.si

Raziskovalni program fakulteta realizira na podlagi raziskovalnih projektov, samostojno in v povezavi z drugimi raziskovalnimi institucijami v Sloveniji in v tujini:

PROJEKTI V IZVAJANJU / CURRENT PROJECTS

Lastnosti ognjevarnega poliamida 6 z zornega kota računalniških simulacij in eksperimentalnega dela / Properties of flame retardant polyamide 6 from multiscale computer simulation and experimental point of view

Dinamika večslojnih konstrukcij: razvoj teoretičnih modelov in računalniških metod/ Dynamics of multi-layered structures: development of theoretical models and numerical methods

Projekt v izvajanju

Preverjanje ustreznosti lastne metodologije testiranja uporabljivosti izdelka

Pridobivanje dobrih praks ter razvoj metodologij poučevanja preko mobilnosti visokošolskih učiteljev FINI 

EAGLE - Napredni senzorski sistem za 3D kontrolo geometrije kompleksnih predmetov v tovarnah prihodnosti / EAGLE - Advanced Sensor System for 3D Geometry Control of Complex Objects in Factories of the Future
Večparametrično dinamično modeliranje plastovitih močno nehomogenih elastičnih struktur / Multi-parametric modelling of layered strongly inhomogeneous elastic structures
Novi gelatorji elektrolitov za uporabo v sončne celice / New electrolyte geletross for use in solar cells

 

ZAKLJUČENI PROJEKTI / COMPLETED PROJECTS

Izdaja (prevod v slovenščino) znanstvene monografije z naslovom "Dynamics of thin walled elastic bodies" / Edition (translation to Slovenian language) of the scientific monograph entitled "Dynamics of thin walled elastic bodies"

EVA4GREEN - Ekološki Varen Avtomobil za zeleno mobilnost / EVA4GREEN - Environmentally Safe Green Mobility Car

Razvoj glasbene umetnosti v centralni regiji Slovenije z uporabo sodobnih znanj tehnike / Developement of musical art in the central region of Slovenia using modern technical knowledge 

Razvoj lightweight avtomobilskih komponent z uvajanjem polimerov in kompozitov / Developement of lightweight automotive components by introducing polymers and composites

Razvoj novih oblik študija preko mobilnosti visokošolskih učiteljev FINI / Developement of new forms of study trough the mobility of higher education teachers FINI

Strokovno usposabljanje na področju reologije polimerov / Professional training in the field of polymer rheology

Dvo dimenzionalne urejene plasti: osnove in aplikacije / Two dimensional ordered films: fundamentals and applications 

Razvoj metodologije karakterizacije reoloških lastnosti tankih plasti / Developement of the methodology for rheological caracterization of thin films

Izdaja znanstvene monografije "Generalizirano zvezno variabilno dinamično linearno programiranje" avtorja Janeza Usenika / Edition of the scientific monograph entitled "Generalized continuous variable dynamic linear programming", authored by Janez Usenik

Določitev reoloških karakteristik polimernih materialov v talini / Determination of rheological properties of polymeric materials in melt

Inovativna tehnologija izboljšave kakovosti debeline mokre plasti tesnilnega materiala / Innovative technology for improving the quality of the wet layer thickness of the sealing material

Industrija 4.0 - razvoj delavnic za mladino

Internacionalizacija slovenskega visokega šolstva / Internationalization of Slovenian higher education

Mednarodni projekt za dodeljevanje spodbud v okviru iniciative Eureka s projektom VISNEV (Visually Augmented Analysis of Complex Information Structures Evolving in Socio-technical Systems)

Razvoj varnega vzglavnika

Mednarodni projekt SPRINT

Inteligentni sistemi v proizvodnji

Mednarodni projekt SEBE

Varni ekološki vzglavnik – VarEV

Razvoj prototipa platforme lahke namenske prikolice - TRAILER

Mednarodni projekt AGRO-ENVIRONMED

Mednarodni projekt ZERO WASTE

Optimizacija parametra konstrukcije strojeva za produženje životnog vijeka

 

 

LOGOTIP MIZS LOGOTIP ESRR    

EAGLE - Advanced Sensor System for 3D Geometry Control of Complex Objects in Factories of the Future

Pošlji prijatelju