domov nazaj natisni pošlji stran facebook SI EN SR

8:00 – 8:30

Prihod in prijava udeležencev | Arrival and Registration

8:30

Otvoritev – uvodni pozdrav | Opening

Štefan David, direktor Šolskega centra Novo mesto, soustanovitelj FINI Novo mesto

Iris Fink Grubačević, dekanja FINI Novo mesto

8:45 – 9:30

Plenarno predavanje | Plenary lecture

 

Razvoj in izgradnja koncepta tovarn prihodnosti v Sloveniji

Development and Implementation of the Concept of Factories of the Future in Slovenia

Igor Kovač, Rudi Panjtar, Romana Jordan

9:30 – 12:15

Sekcija | Session 1:

Razvoj sodobnih tehnologij / Development of modern technologies

Aplikativne raziskave / Aplied research

Vodja sekcije | Session chair: Tomaž Savšek

9:30

Metoda za analizo pametnega orodja za oblikovanje ploščevin

Method for analysis of smart sheet metal forming tools strip layout

Stjepan Flegarić, Tomaž Savšek, Mario Štorga

9:45

Aluminijeve zlitine komponent podvozij vozil

Alluminium alloys of vehicle chassis components

Mitja Muhič

10:00

Inovativna oblika elementa za preprečevanje utrujenostne poškodbe pritrdilnega traka rezervoarja goriva

Innovative design of an element for prevention of fatigue crack of fastening strap of fuel tank

David Stušek, Matic Muc, Jurij Švegelj, Vili Malnarič, Tomaž Savšek

10:15

Določitev frezala za frezanje jekla vrste 1.2343

Determination of the milling cutter for steel type 1.2343

Marica Prijanovič Tonkovič, Janez Jamnik


10:30 – 10:45

Odmor | Coffee break

10:45

Ugotavljanje izolacijske upornosti in dielektrične trdnosti pri LED žarometih

Determination of insulation resistance and dielectric strength of LED headlights

David Štine, Marica Prijanovič Tonkovič

11:00

Študija izbire aluminijastih materialov in tehnologij za «Z« nosilec

Study of selection of aluminium materials and technologies for "Z" bracket

Mirko Zupanc, Matej Steinacher, Matej Ernecel, Vili Malnarič

11:15

MARTINA - AM, 3D tisk in inovativne tehnologije obdelave materialov za končno uporabo

MARTINA - AM, 3D print and inovative materials manufacturing technologies for end use
Mina Kralj, Boštjan Podlipec, Vesna Žepič Bogataj, Damjan Klobčar, Mitja Petrič, Jaka Burja

11:30

Napredni multikomponentni materiali: duroplastomagneti in termoplastični nanokompoziti

Advanced multicomponent materials: thermoset-based multicomponent magnetic materials and thermoplastic nanocomposites

Vesna Žepič Bogataj, Alojz Anžlovar, Ema Žagar, Branka Mušič

11:45

Znanost in inženirstvo z roko v roki

Science and engineering hand in hand

Pogovor z dr. Natašo Grlj, nominiranko za inženirko leta 2019 iz Helle Saturnus

Moderatorka: Urška Florjančič

12:15 – 13:15

Kosilo / Lunch

13:15 – 14:45

Sekcija | Session 2:

Temeljne raziskave / Fundamental research

Mladi raziskovalci / Young researchers

Vodja sekcije | Session chair: Rudolf Pušenjak

13:15

Metodologija za disperzijsko analizo tankih plošč z uporabo MKE inženirske programske opreme
Methodology for dispersion analysis of thin plates using FEM engineering software

Anatolij Nikonov, Barbara Zupančič, Simon Muhič, Julius Kaplunov

13:30

Dinamične napetosti v simetričnih 3-plastnih kompozitnih ploščah        

Dynamic stresses in symmetric three-layered composite plates

Milan Ambrožič

13:45

Spektralna analiza večplastnih nosilcev s kontrastno različnimi snovnimi lastnostmi plasti

Spectral analysis of multi-layered beams with high-contrast material properties of layers

Anatolij Nikonov, Rudolf Pušenjak 

14:00

Zmanjšanje teže konstrukcijskih elementov z uvajanjem hibridnih struktur

Reducing weight of structural elements by implementation of hybrid structures

Danilo Jereb, Anatolij Nikonov, Vili Malnarič, Tomaž Savšek

14:15

Razvoj interdisciplinarnih veščin na področju glasbe in tehnike z vključevanjem študentov

Development of Interdisciplinary Skills in Music and Engineering by Involving Students

Urška Florjančič, Mladen Bucić, Anatolij Nikonov

14:30

Aditivne metode in uporaba za proizvodnjo rezervnih delov v pomorskem sektorju

Additive manufacturing and application in off-shore spare parts production

Manuel Bradovent

14:45 – 15:00

Odmor | Coffee break

15:00 – 15:45

Sekcija | Session 3:

Razvoj družbe in okolja | Development of the society and environment

Vodja sekcije | Session chair: Darko Števančec

15:00

Človeški viri in regionalni razvoj — znanje kot družbena vrednota

Human resources and regional development — knowledge as value for the society
Marjan Ravbar

15:15

Era digitalnega marketinga

The digital marketing era
Darko Števančec, Mitja Košak, Iris Fink Grubačević

15:30

Trajnostni razvoj logističnih procesov

Sustainable development of logistics processes
Sašo Murtič, Ingrid Franko Uhernik

15:45

Tehnološko izboljšanje logističnih postopkov v industriji

Technological improvement of logistics processes in industry
Ingrid Franko Uhernik, Sašo Murtič

16:00

Zaključna beseda / misel | Final thoughts

Rudolf Pušenjak

16:15

Predviden zaključek | End of conference

Pošlji prijatelju