domov nazaj natisni pošlji stran facebook SI EN SR

FINI Erasmus+ podatki:

Erasmus ID koda: SI NOVO-ME11
PIC: 949406319
 

Erasmus+ je nov program Evropske komisije, ki podpira aktivnosti na področju izobraževanja, usposabljanja, mladih in športa v vseh sektorjih vseživljenjskega učenja (šolsko izobraževanje, visoko šolstvo, nadaljnje izobraževanje, aktivnosti mladih itd.) v programskem obdobju 2014-2020.

Novi program Erasmus+ združuje vse trenutne programe EU za izobraževanje, usposabljanje, mladino in šport, vključno s programom Vseživljenjsko učenje (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig), programom Mladi v akciji in petimi programi za mednarodno sodelovanje (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink in program za sodelovanje z industrializiranimi državami).

V okviru programa Erasmus+ je mogoča učna mobilnost posameznikov. Pri tem ta ukrep zasleduje naslednje cilje tovrstne mobilnosti:

 - izboljšanje učnih kompetenc

- povečanje zaposljivosti in možnosti zaposlitve

- povečanje iniciativnosti in podjetništva

- povečanje samozavesti in samospoštovanja

- izboljšanje jezikovnih sposobnosti

- povečanje medkulturne zavesti

- aktivnejše sodelovanje v družbi

- boljše poznavanje EU projektov in EU vrednot

- povečanje motiviranosti za nadaljnje izobraževanje (formalno in neformalno) in usposabljanje po opravljeni mobilnosti

Erasmus of Rotterdam

Študenti imajo možnost, da v okviru Erasmus + programa:

•del REDNIH študijskih obveznosti opravijo na partnerski instituciji v eni od sodelujočih držav programa Erasmus+,

•opravijo prakso v podjetju v eni od teh držav,

•so oproščeni stroškov šolnine v tujini,

•se jim priznajo v tujini opravljene obveznosti, dogovorjene s Študijskim sporazumov/Programom usposabljanja,

•pridobijo finančno pomoč v okviru programa Erasmus+

DODATNE INFORMACIJE:

Podrobnejše informacije o možnostih vaše vključitve v mednarodno sodelovanje lahko dobite:

E-pošta: fini-unm (at) guest.arnes.si
T: +386 7 39 32 206
Facebook
| LinkedIn | Twitter

Pravice in dolžnosti o mobilnosti za študente so povzete v Študentski listini. Fakulteta za industrijski inženiring je pridobila Erasmus+ univerzitetno listino za obdobje 2014-2020, Erasmus+ ID koda je: SI NOVO-ME11. Ogledate si lahko tudi Erasmus strategijo in smernice v Erasmus+ Policy Statement (EPS).

Erasmus +Cmepius                  Domov

Pošlji prijatelju