domov nazaj natisni pošlji stran facebook SI EN SR

Program Erasmus+ za usposabljanja (STT) podpira poklicni razvoj pedagoškega in nepedagoškega osebja visokošolske institucije z usposabljanji v tujini (razen konferenc) in izobraževalnimi obiski na delovnem mestu/obdobji opazovanja/usposabljanjem na partnerski visokošolski instituciji ali v drugi ustrezni organizaciji v tujini.

Mobilnosti zaposlenih:

Mednarodne izmenjave so namenjene vsem strokovnim delavcem fakultete, da se udeležijo usposabljanja v podjetju ali organizaciji, kot je visokošolska organizacija v drugi sodelujoči državi. Uspodabljanje lahko poteka v obliki začasne prestavitve osebja na drugo delovno mesto, sheme opazovanja služb („job shadowing”), študijskega obiska, delavnic, konference … Tovrstna izmenjava traja od 2 delovnih dni do 2 mesecev.

Mednarodne izmenjave strokovnega osebja omogočijo sodelavcem, da pridobijo izkušnjo dobrih praks v tujini, novo znanje in praktične spretnosti, ki so pomembne za njihovo trenutno delo in njihov strokovni razvoj. S tem tudi krepijo sodelovanje med visokošolskimi organizacijami partnericami.

Cilji mobilnosti so:

 • boljše kompetence, povezane z njihovimi strokovnimi profili;
 • širše razumevanje praks, politik in sistemov na področju izobraževanja in usposabljanja;
 • okrepljene zmogljivosti za uvedbo sprememb glede posodobitve in mednarodnega sodelovanja v izobraževalnih organizacijah;
 • boljše razumevanje medsebojne povezanosti med formalnim in neformalnim izobraževanjem oziroma poklicnim usposabljanjem in trgom dela;
 • večja kakovost njihovega dela in aktivnosti v korist študentov;
 • boljše razumevanje družbene, jezikovne in kulturne raznolikosti ter odzivanje nanjo;
 • več možnosti za izpolnjevanje potreb ljudi z manj priložnostmi;
 • okrepljeno podpiranje in spodbujanje mobilnosti za študente;
 • več priložnosti za strokovni in poklicni razvoj;
 • izboljšano znanje tujih jezikov;
 • omogočiti, da zaposleni pridobijo znanja ali določeno praktično znanje iz izkušenj dobrih praks v tujini, kot tudi praktične spretnosti, ki so pomembne za njihovo trenutno delo in njihov strokovni razvoj;
 • ustvarjati povezavo med visokošolskimi zavodi in podjetji;
 • okrepljena motivacija in zadovoljstvo v njihovem vsakodnevnem delu.

Pogoji aktivnosti

STT (osebje) lahko po pravilih programa traja od 2 dni do 2 mesecev (dnevom mobilnosti se doda največ 2 dni za povratno pot), v kar ni zajet čas poti.

Kandidati, ki se želijo vključiti v program mobilnosti morajo biti zaposleni na Fakulteti za industrijski inženiring Novo mesto.

Sofinanciranje

Sredstva Erasmus programa so namenjena zgolj delnemu kritju stroškov gostovanja v tujino. Sredstva niso namenjena plačilu dela.

Lokacije

Dokumenti

 

********************************************************

Projektno obdobje: 2016-2018

Projektno obdobje: 2015-2017 (zaključeno)

Projektno obdobje: 2014-2016 (zaključeno)

 

Erasmus +Cmepius                  Domov

Fakulteta za industrijski inženiring je pridobila Erasmus+ univerzitetno listino za obdobje 2014-2020, Erasmus+ ID koda je: SI NOVO-ME11. Ogledate si lahko tudi Erasmus strategijo in smernice v Erasmus+ Policy Statement (EPS).

Pošlji prijatelju