domov nazaj natisni pošlji stran facebook SI EN SR

Novice

Tedenski napovednik GZDBK

Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine


TEDENSKI NAPOVEDNIK DOGODKOV (24. teden)

Pošiljamo vam napovednik aktualnih izobraževalnih in drugih vsebin in vas vabimo, da se nam pridružite. Hkrati vas vabimo, da s svojimi predlogi soustvarjate naš izobraževalni program. Svoje predloge pošljite na info@gzdbk.si.

Ažuren koledar dogodkov, novice, razpise in namige lahko spremljate na naši spletni strani www.gzdbk.si ter na družbenih omrežjih Facebook in Twitter
.

V TEM TEDNU NA GZDBK

Ponedeljek, 12. 6. 2017

42. računovodski zajtrk: aktualna računovodska problematika in novosti

Sreda, 14. 6. 2017

Osvežite nemško slovnico- intenzivna delavnica

PRIHODNJI TEDEN NA GZDBK

Dan:
ponedeljek
Datum:
19. 6. 2017
Ura:
9.00 - 16.00
Kraj:
sejna soba GZDBK
Kotizacija:
- za člane: 163 € + DDV
- za ostale: 189 € + DDV

Ob prijavi več oseb iz podjetja, ki je član, je kotizacija na osebo za člane 140 € + DDV.

e-prijavaKAKO VARNO JE VAŠE PODJETJE

Vsak dan nas obdaja vedno več informacij o uhajanju pomembnih podatkov, vdorih, okužbah s kriptovirusi in globah zaradi slabe skrbi za osebne podatke.

Podjetja so tako vsakodnevno izpostavljena tako zunanjim (vdori, kraje podatkov, itd.) kot notranjim grožnjam (slabo osveščeni ali nevestni zaposleni). Ena izmed ključnih nalog vodstva je zato tudi prepoznavanje tveganj, ki bi zaradi uhajanja informacij, slabe skrbi za osebne podatke in plačila glob ter pogodbenih kazni utegnile ogroziti ugled podjetja in njegovo finančno stabilnost. Direktorji in vodje, ki razumejo pomen in visoko pomembnost varovanja informacij, so zato ključ do uspešne zaščite podjetja.

IZOBRAŽEVALNI PROGRAM SMO OKREPILI TAKO, DA OBRAVNAVAMO V NJEMU TUDI ZADNJI KIBERNETSKI NAPAD, KI GA JE UTRPELO VEČ KOT 200.000 TARČ V PREK 150 DRŽAVAH OB NADGRADNJI SISTEM WINDOWS.

Intenzivno usposabljanje je zato namenjeno predvsem delodajalcem, direktorjem, vodjem in drugim skrbnikom, ki so pomembno vključeni v upravljanje podjetja in imajo pomembno vlogo pri varovanju informacij. . 

Več >

Predavala bo Taja Andrej.

Vljudno vabljeni. 

Za dodatna pojasnila pokličite na telefonsko številko 07 33 22 185 ali pišite na nina.sab@gzdbk.si.

Dan:
torek
Datum:
20. 6. 2017
Ura:
12.15 - 15.30
Kraj:
v prostorih Šolskega centra Novo mesto – novi prizidek, predavalnica N1-2 na I.traktu (Šegova ulica 112, Novo mesto)
Kotizacija:
- za člane GZDBK in DKD DBK: brezplačno 
- za ostale: 40 €


e-prijavaTANKA ČRTA ODGOVORNOSTI - delavnica

Vabimo vas na delavnico, na kateri bo predavatelj Jani Prgić na zabaven način odpiral resne teme iz našega dela in osebnega življenja tako, da se vsak zelo dobro prepozna v predstavljenih primerih. Delavnica Tanka črta odgovornosti nastavlja ogledalo vsem nam in razgalja nezavedne vedenjske vzorce, s katerimi se odmikamo od osebne odgovornosti, pri čemer obtožujemo druge, da so neodgovorni. Na koncu delavnice bomo skozi osebne izkušnje prišli do razumevanja, kako pomembno je, da se dvignemo iz vloge žrtve v aktivno prevzemanje odgovornosti za rezultate in kakovost svojega dela, kariere, osebnega razvoja in zadovoljstva.

Pred delavnico vas vabimo še na kratko 30-minutno predstavitev aktualnih možnosti brezplačnega izobraževanja in svetovanja za starejše zaposlene.

Več >

Dogodek organizirata Sekcija za ravnanje s človeškimi viri pri GZDBK in Društvo za kadrovsko dejavnost Dolenjske in Bele krajine v sodelovanju z Janijem Prgićem.

Za dodatna pojasnila pokličite na telefonsko številko 07 33 22 185 ali pišite na nina.sab@gzdbk.si.

Dan:
četrtek, petek
Datum:
22. in 23. 6. 2017
Ura:
9.00 - 16.00
Kraj:
sejna soba GZDBK
Kotizacija:
- za člane: 125€ + DDV
- za ostale: 179 € + DDV

Ob prijavi več oseb iz podjetja, ki je član, je kotizacija na osebo za člane 110 € + DDV.

e-prijavaNOTRANJI PRESOJEVALEC ISO 9001:2015 - intenzivno dvodnevno usposabljanje

Po začetnem spoznavanju in osvežitvi zahtev standarda se intenzivno usposabljanje osredotoča na praktične vaje in igro vlog. S tem se nazorno in izkustveno bodoče notranje presojevalce opremi z učinkovitimi tehnikami presojanja, ki so hkrati s človeškim faktorjem in etiko presojanja steber kakovostne ter dobre presoje in zagotavljanja nenehnih izboljšav v podjetju.

Usposabljanje za notranje presojevalce sistema kakovosti ISO 9001:2015 za posameznike in podjetjaje bilo razvito skladno s smernicami ISO 19011, večletnimi izkušnjami ob vpeljavah in presojah sistema vodenja kakovosti v podjetjih ter je zasnovan tako, da s poudarkom na praktičnih vajah in igri vlog, udeležence opremi za izvedbo učinkovitih presoj in jih opremi s potrebnimi veščinami.

Več >

Predavala bosta Tadej Jontez in Taja Andrej.

Vljudno vabljeni. 

Za dodatna pojasnila pokličite na telefonsko številko 07 33 22 185 ali pišite na nina.sab@gzdbk.si.

NAPOVEDUJEMO

Dan:
torek
Datum:
27. 6. 2017
Ura:
9.00 - 12.30
Kraj:
sejna soba GZDBK
Kotizacija:
- za člane: 125 € + DDV
- za ostale: 150 € + DDV

Pri udeležbi več oseb iz iste organizacije je kotizacija za eno osebo,  za člane 100 € + DDV, za ostale 125 € + DDV.

e-prijavaFINANČNO POSLOVANJE IN INSOLVENTNOST PODJETJA - pravna znanja za poslovno prakso

Seminar je nastal kot odgovor na povpraševanje o izbranih tematikah iz gospodarskega prava, ki zadevajo tako podjetnike, kot računovodje. 

Pri tokratnjem seminarju se bomo posvetili vprašanjem finančnega poslovanja podjetja ter insolventnosti podjetja ter o možnih sanacijah le tega. Posebej se bomo dotaknili poenostavljene prisilne poravnave ter osebnega stečaja in odpusta obveznosti za podjetnike. V tem kontekstu bomo preverili tudi možnosti izpodbijanja dolžnikovih pravnih dejanj. Posebno pozornost bomo namenili odškodninski odgovornosti poslovodstva za obveznosti družbe.

Več >

Predavala bo Nina Globočnik.

Vljudno vabljeni. 

Za dodatna pojasnila pokličite na telefonsko številko 07 33 22 185 ali pišite na nina.sab@gzdbk.si.

NOVICE

INOVACIJE
PODELILI SMO PRIZNANJA ZA NAJBOLJŠE INOVACIJE GZDBK ZA LETO 20176. 6. 2017 je na Otočcu potekal dogodek Dan inovativnosti in podelitev priznanj za inovacije Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine (GZDBK) za leto 2017. Na letošnji razpis za najboljše inovacije GZDBK je prispelo 23 inovacijskih predlogov, ki so jih pripravili inovatorji iz 13 podjetij in 2 visokošolskih zavodov. Prispele inovacije so kakovostne in mnoge med njimi, predvsem tiste, ki predstavljajo nove proizvode, so dokazale, da se je njihova ideja uspešno uresničila in da že prinašajo zavidljive finančne koristi za podjetja. Letošnji predlogi inovacij so z različnih tehnoloških področij (npr. avtomobilizem, gradbeništvo, elektronika, farmacija, kemija, strojništvo, arhitektura), ki predstavljajo zanimive, drugačne rešitve, nekatere med njimi so celo že prepoznane v globalnem svetu in imajo večmilijonski gospodarski potencial, kar je za nadaljnji razvoj naše regije zelo pomembno. Več >

Napoved dogodkov izkazuje stanje na dan 9. 6. 2017. Pridržujemo si pravico do sprememb in dopolnitev.


‹ Nazaj

Pošlji prijatelju