domov nazaj natisni pošlji stran facebook SI EN SR

Visokošolski študijski program Inženiring in vozila (VS)

Stopnja in vrsta programa:
visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje

Trajanje programa:
tri leta (6 semestrov) v obsegu 180 kreditnih točk po ECTS

Smeri:
program nima smeri, ima tri izbirne module

Način in kraj izvajanja študija:
Novo mesto – izredni študij in študij na daljavo

Strokovni naslov:
diplomirani inženir strojništva (VS)/diplomirana inženirka strojništva (VS), oboje z okrajšavo dipl. inž. str. (VS)

Temeljni cilji programa

Temeljni cilj študijskega programa Inženiring in vozila je izobraziti diplomante za neposredno zaposlitev po zaključku študija in kompetentno izvajanje nalog v vseh strukturah gospodarstva na področju proizvodnje, tehnologije, razvoja, celovite kakovosti, vzdrževanja in trženja. Diplomant bo usvojil teoretična znanja in znanja za strokovno praktično delo na tehniško inženirskem področju. Usvojil bo tehniška, tehnološka, informacijska, organizacijska, ekonomska znanja in znanja metod za raziskovalno in razvojno delo.

 

Pošlji prijatelju