domov nazaj natisni pošlji stran facebook SI EN SR

Univerzitetni študijski program Inženiring in vozila (UN)

Stopnja in vrsta programa:
univerzitetni študijski program 1. stopnje

Trajanje programa:
tri leta (6 semestrov) v obsegu 180 kreditnih točk po ECTS

Smeri:
program nima smeri, ima tri izbirne module

Način in kraj izvajanja študija:
Novo mesto – izredni študij

Strokovni naslov:
diplomirani inženir strojništva (UN)/diplomirana inženirka strojništva (UN), oboje z okrajšavo dipl. inž. str. (UN)

Temeljni cilji programa

Temeljni cilj univerzitetnega študijskega programa Inženiring in vozila je izobraziti diplomante na področju proizvodnje, tehnologije, razvoja, vzdrževanja in trženja, ki obvlada teoretična znanja in strokovno-praktično delo na tehniško-inženirskem področju. Po končanem izobraževanju študent pridobi strokovno-praktična znanja različnih tehniško-inženirskih strok ter je v stanju kakovostno nabavljati, prodajati in skrbeti za prodane proizvode s pomočjo informacijsko-komunikacijske tehnologije in poznavanjem teoretično praktične celovite kakovosti. Prav tako pridobi znanja za vodenje proizvodnje, tehnologije in razvoja.

Pošlji prijatelju