domov nazaj natisni pošlji stran facebook SI EN SR

 

zasl. prof. ddr. Janez Usenik

 

 

ZAKAJ FINI?

Fakulteta za industrijski inženiring je raziskovalna in pedagoška inštitucija, ki s svojim inovativnim pristopom do študentov in njihovih potreb ter želja, do gospodarstva in do okolja  postaja prepoznavna blagovna znamka,  kjer  je vredno sodelovati. 

 

 

Katedra: Katedra za splošne predmete

Organi:

Akademski zbor

Kontaktne informacije:

E: janez.usenik@fini-unm.si

Strokovna biografija:

Janez Usenik je diplomiral leta 1972 iz matematike in fizike na Fakulteti za naravoslovje in tehnologijo Univerze v Ljubljani,  magistriral leta 1976 iz področja operacijskih raziskav na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani, prvi doktorat  je opravil leta 1983 na Univerzi v Ljubljani na področju informacijsko upravljalskih znanosti, drugi doktorat pa  leta 1997 na področju tehniških ved na Univerzi v Zagrebu. Po končani fakulteti je bil 10 let zaposlen na srednjih šolah kot profesor in ravnatelj, nato je 10 let opravljal razne strokovne,  vodstvene in vodilne funkcije v gospodarstvu, zadnjih 25 let pa dela kot profesor in raziskovalec  na akademskem področju (Univerza v Ljubljani, Univerza v Mariboru,  samostojni visokošolski zavodi). Bil je tudi gostujoči profesor na Technische Universität Chemnitz v Nemčiji. Je redni profesor s področja kvantitativnih metod, kar zajema matematiko, statistiko in operacijske raziskave. Bil je mentor  100 študentom na visokošolskem, univerzitetnem, magistrskem in doktorskem študiju.

Raziskovalna dejavnost:

Raziskovalno se ukvarja z upravljanjem dinamičnih sistemov, različnimi optimizacijskimi metodami  ter mehko (fuzzy) logiko v povezavi z nevronskimi mrežami.  Je avtor preko 130 znanstvenih člankov, ki jih objavlja v domačih in tujih revijah ter predstavlja na znanstvenih posvetovanjih. Je avtor 21 univerzitetnih učbenikov in znanstvenih monografij ter recenzent več knjig in znanstvenih člankov v tujih revijah. Raziskovalna dejavnost je razvidna v bazah SICRIS in COBISS.Za svoje delo je prejel več nagrad, med njimi srebrni znak Univerze v Maribor, zlato priznanje fakultete za logistiko UM, zahvalo Fakultete za energetiko UM, naslov bronasti donator Slovenske znanstvene fundacije in Nahtigalovo priznanje za življenjsko delo Univerzitetnega in raziskovalnega središča Novo mesto.

Druge dejavnosti:

Kot raziskovalec in kot vodja raziskovalne skupine je sodeloval v več uspešno dokončanih projektih preko raziskovalne agencije in predvsem v gospodarstvu. Zadnjih 15 let je bil še posebej aktiven pri  ustanavljanju visokošolskih zavodov (fakultet) znotraj univerze ali samostojnih zavodov.

 

Predmeti in njihova uporabnost:

  • I. Stopnja: Matematika z aplikacijami I, II in III:

Ti trije predmeti študentom omogočijo pridobitev znanja matematike na visokošolskem in univerzitetnem študiju. Matematika je osnovno orodje inženirja, brez tega znanj ne more usvojiti znanj pri tehničnih strokovnih predmetih.

Gre za predmet na magistrskem študiju in predstavlja nadaljevanje matematičnih predmetov univerzitetnega študija.  Študenti pridobijo nekatera specialna matematična znanja, ki jih potrebujejo pri reševanju zahtevnih inženirskih problemov.

To je predmet na doktorskem študiju in se v veliki meri posveča problemom mehke logike v dinamičnih sistemih v povezavi z nevronskimi mrežami.

Tudi to je predmet na doktorskem študiju. Študentom predstavi široko polje optimizacijskih problemom, ki jih zajamemo pod skupnim imenom operacijske raziskave.

Bibliografija:

COBISS

RRD:

SICRIS

Šifra raziskovalca:

4528

 

Pošlji prijatelju