domov nazaj natisni pošlji stran facebook SI EN SR

 

prof. dr. Rudolf Pušenjak

 

 

 

 

 

 

Katedra: Katedra za naravoslovne vede elektronske/mehatronske sisteme, Katedra za mehaniko, konstruiranje in računalniški inženiring, Katedra za materiale, tehnologije in proizvodnjo, Katedra za splošne predmete in ekonomsko poslovne vede.

Komisija:

Komisija za znanstveno-raziskovalno delo (KZRD), Komisija za izvolitve v nazive (KIN), Komisija za kakovost in evalvacije (KKE)

Organi:

Akademski zbor, Senat

Kontaktne informacije:

rudolf.pusenjak@fini-unm.si

Strokovna biografija:

Diplomiral je na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, kjer je leta 1982 magistriral in v letu 1988 doktoriral. Po diplomi je bil zaposlen na Inštitutu za elektroniko in vakuumsko tehniko v Ljubljani, od leta 1993 dalje pa na Fakulteti za strojništvo Univerze v Mariboru, kjer je najprej postal docent, kasneje pa izredni profesor. Do upokojitve je predaval predmete s področja elektrotehnike in avtomatizacije, skupaj z red. prof. dr. Maksom Oblakom pa tudi predmet podiplomskega študija Mehanika objektov in procesov. Aktivno je sodeloval na dveh svetovnih kongresih s področja metode končnih elementov, prvem skupnem Ameriško-Japonskem simpoziju o metodi robnih elementov in PanAmeriškem kongresu iz uporabne mehanike, dveh kongresih iz mehanike ASME IMECE, številnih kongresih CSM, ICECOM in MEET s področja mehanike in elektronike ter bil redni udeleženec SDM na Kuhljevih dnevih. Je avtor številnih člankov z JCR in IF, recenzent najuglednejših znanstvenih revij JSV, MSSP, CNSNS, AST, SSCM, JME in avtor številnih učbenikov. Do upokojitve je bil sodelavec, nosilec in vodja programske skupine na področju mehanike. Bil oziroma je še danes član številnih znanstvenih združenj: ASME, GAMM, AMS, CSM, KoREMA, SDM, aktivni član PAZU, pomurski akademik ter član Dolenjske akademske pobude. Po upokojitvi je predaval predmeta magistrskega študija Osnove modeliranja dinamičnih procesov v logistiki in predmet Mehatronika v logistiki na Fakulteti za logistiko Univerze v Mariboru. Na tej fakulteti je v soavtorstvu izdal učbenika Osnove modeliranja dinamičnih procesov v logistiki I in II. Redni profesor za predmetno področje elektromehanski sistemi je postal na Fakulteti za industrijski inženiring Novo mesto, kjer predava predmeteElektrotehnika in elektronika, Mehatronika, Nihanje mehanskih sistemov ter Meritve in merilne naprave. Na tej fakulteti je še nadalje raziskovalno in pedagoško aktiven na področju nelinearne dinamike in upravljanja elektromehanskih sistemov. Na FINI je objavil odmeven članek v reviji IJNSNS z JCR in samostojno poglavje v knjigi Developments in Combustion Technology pri založbi INTECH, ki je kmalu po izidu doživelo veliko zanimanje v ZDA, Nemčiji, Veliki Britaniji in Ruski federaciji. V pedagoškem delu je skupaj s soavtorjem prof. M. Oblakom izdal učno gradivo Nihanja mehanskih sistemov, pripravil pa je tudi številna učna gradiva za predmete, ki jih predava.

Predmeti in njihova uporabnost:

Bibliografija:   COBISS

Pošlji prijatelju